فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین رابطه بین هویت ملی و هویت قومی در کشور است. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش فراتحلیل پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، تصویر و شمای کلی از این مطالعات و روش‌شناسی آنها ارائه دهد. جامعه آماری این مقاله محدود به پژوهش‌هایی است که در قالب پایان‌نامه و مقاله در دهه 1370 و 1380 انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد: استفاده از روش‌های کمی و به‌ویژه روش پیمایش از محبوبیت بیشتری در بررسی این موضوع برخوردار است. دیدگاه کنش متقابل نمادین، تئوری استعمار داخلی و مکتب نوسازی به‌عنوان چارچوب مفهومی مطالعه است. یافته‌ها حاکی از آن است که تعداد پژوهش‌ها در دهه 1380 نسبت به دهه 1370 از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است و این موضوع توجه افراد و صاحب‌نظران مختلف را برای پژوهش در این حوزه را تحت تأثیر قرار داده، ولی به شکل‌گیری مطالعات بین رشته‌ای در این حوزه منجر نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Relation between National Identity and Ethnic Identity in Iran

چکیده [English]

The main objective of present paper is explanation of the relation between national identity and ethnic identity in Iran. This article with applying the Meta-analysis method, tries to draw an image and overview of the studies and their methodology. Sample of this article contains dissertation (and Ph.D. thesis) and papers published (and unpublished) during two last decades (1999- 2001 and 2002- 2011). Finding indicates that quantitative methods and especially survey methods are more popular and vastly applied in the researches. Theory of fundamental interaction, theory of internal colonialism, and school of renovation were applied as the theoretical framework. Result shows number of researches in 2002-2012 decade has been growth in compare to previous decade and is a reason for more attention to the subject by the experts in different branch of knowledge, but did not shape an interdisciplinary studies in the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic Identity
  • National Identity
  • national and ethnic identity relation
  • Meta-analysis