واکاوی آینده‌های بدیل از انگاره خانه ایرانی- اسلامی متناسب با ارزش‌های نوین سبک زندگی شهری مبتنی بر روش CLA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دکترای مهندسی محیط زیست، استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران.

3 گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

مفهوم خانه و مسکن در سبک نوین زندگی شهری متحول شده و ارزش‌های آن به‌گونه‌ای دیگر تفسیر گردیده و هر روزه مفهومی نوین می‌گیرد. ازاین‌رو انگاره خانه و تغییرات آن در انطباق با دوران معاصر، مسئله‌ای است که باید موردتوجه شهرسازان، برنامه ریزان، طراحان شهری و معماران قرار گیرد و باید به دنبال الگو و انگاره‌ای جدید از مفهوم خانه بود تا علاوه بر داشتن سازگاری لازم با نیازها و خواسته‌های جامعه نوین، با خواسته‌ها و سبک زندگی گذشته و آینده جامعه ایرانی- اسلامی نیز تطابق داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به آینده‌های بدیل بر مبنای استعاره‌های بدیل از خانه و شناسایی سناریوهای محتمل خانه و مسکن در آینده، به‌منظور حفظ و صیانت از ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، کالبدی خانه می‌باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها(CLA)، تغییر انگاره خانه را در چهار لایه‌ی تحلیل شامل لیتانی، علل کلان اجتماعی، گفتمان/ جهان‌بینی و اسطوره/ استعاره، مورد واکاوی قرار داده و بر آن است تا ضمن دستیابی به درک روشن از علت‌های این تغییرات، سناریوهای بدیلی را برای مفهوم خانه و مسکن در آینده بر مبنای استعاره‌های بدیل این مفهوم ارائه دهد. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با صاحب‌نظرانی که در زمینه موضوع موردبحث، دارای دانش و تجربه کافی بودند، صورت گرفته و نمونه‌گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس نتایج تحقیق ، چهار سناریوی خانه هوشمند، خانه به‌عنوان یک ابر دیجیتال، خانه انسانی، خانه متحرک ارائه‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of alternative futures of the Iranian-Islamic house idea in accordance with the new values of urban lifestyle based on the CLA method

نویسندگان [English]

  • ali mirzaie 1
  • mohammadali keynejad 2
  • Azita belali oskoye 3
1 islamic art university of tabriz
2 PhD in Environmental Engineering, Professor, Tabriz University of Islamic Arts, Iran.
3 islamic art university of tabriz
چکیده [English]

The concept of house and housing has changed in the new style of urban life and its values have been interpreted in a different way and it takes on a new meaning every day. The new society should be in accordance with the demands and lifestyle of the past and future of the Iranian-Islamic society. The purpose of this study is to achieve alternative futures based on alternative metaphors of the house and to identify possible home and housing scenarios in the future, in order to preserve the cultural, social and physical values of the house. Accordingly, the present study, using the Layer of Causes Analysis (CLA) method, analyzes the change of house idea in four layers of analysis including litany, macro-social causes, discourse / worldview and myth / metaphor, and intends to achieve A clear understanding of the causes of these changes will provide alternative scenarios for the concept of home and housing in the future based on alternative metaphors of this concept.
Using purposive sampling, in-depth semi-structured interviews were conducted with experts who had sufficient knowledge and experience in the subject matter, and sampling continued until the stage of theoretical saturation. According to the research results, four scenarios of smart home, home as a digital cloud, human home, mobile home are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idea
  • house
  • modern urban lifestyle
  • CLA