رصد فرهنگی و اجتماعی (شناسایی اولویت‏های مورد نیازفرهنگ عمومی در خوسف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

10.22034/scs.2023.405345.1465

چکیده

شهر خوسف در خراسان جنوبی با جمعیت 5.716 نفر یکی از شهرهای کوچک و قدیمی است که علی رقم فاصله 36 کیلومتری از مرکز استان به لحاظ بسیاری از مسائل فرهنگی بکر و دست‌نخورده باقی‌مانده است. با توجه به امر جهانی‌شدن و رسانه‏ای شدن فرهنگ و جذب فرهنگ‏های بومی در فرهنگ‏ جهانی، رصد فرهنگی شهرهایی با این ویژگی، ضمن شناسایی اولویت‏ها مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی به حفظ و نگهداشت داشته‌های فرهنگی کمک خواهد کرد. این مقاله باهدف شناسایی مسائل و اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر خوسف با روش کیفی و کمک مصاحبه‌های عمقی از 21 نفراز مطلعین و صاحب‌نظران سعی به احصا این مسائل دارد. بر اساس نتایج مسائلی چون: مهاجرت، تعلق و تعهد اجتماعی، فضاهای فراغتی، مشکلات اقتصادی، چالش‌های خانواده، مسائل اجتماعی مهم‌ترین مسائل خوسف و اولویت‌های فرهنگی آن عبارت‌اند از: مسئله اشتغال در دو بعد احیای فعالیت‌های بومی و کارآفرینی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن آموزش مهارت‌های زندگی به خانواده‌ها در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی افزایش خودباوری جوانان توجه به فضاهای دانش‌آموزی و سرمایه‌گذاری روی جوانان و نوجوانان شهرستان و گسترش فضاهای فراغتی گوناگون و جذاب برای نگه‌داشتن نسل جوان در منطقه و پیگیری از مهاجرت است. مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برگزاری جلسات سبک زندگی است مشاوره فردی جلب کمک‌های خیرین هماهنگی با جشنواره‌های استانی پارچه‌بافی و ترویج ازدواج آسان بیان‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural observation (identification of cultural and social priorities of Khosuf city)

نویسندگان [English]

  • mohammad ali talebi 1
  • zahra alizadehbirjandi 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Birjand University History Department
چکیده [English]

The city of Khosf in South Khorasan with a population of 5,716 people is one of the small and old cities that, due to the distance of 36 kilometers from the center of the province, has remained pristine and untouched in terms of many cultural issues. Considering the globalization and mediaization of culture and the absorption of local cultures in the global culture, cultural observation of cities with this characteristic, while identifying the priorities of cultural and social issues and problems, will help to preserve its cultural values. . This article aims to identify the cultural and social issues and priorities of the city of Khosf with a qualitative method and with the help of in-depth interviews with 21 informants and experts. Based on the results of issues such as: immigration, belonging and social commitment, leisure spaces, economic problems, family challenges, social issues, the most important issues of Khosf and its cultural priorities are: the issue of employment in two dimensions, the revival of local activities and entrepreneurship in the agricultural sector and industries related to It is teaching life skills to families in order to reduce social harms, increasing the self-confidence of young people, paying attention to student spaces and investing in the city's youth and teenagers, and expanding various and attractive leisure spaces to keep the young generation in the region The most important measures taken are the holding of lifestyle meetings, individual counseling, soliciting donations from donors, coordination with provincial textile festivals, and promotion of easy marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural priorities
  • cultural observation
  • Khusuf
  • general culture

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1402