دستیابی به مهمترین عناصر خداباوری و توکل در حیات طیبه برپایه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد فقهی-تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حوزه علمیه قم

2 گروه فقه تربیتی جامعه المصطفی قم

10.22034/scs.2023.409889.1472

چکیده

نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند به‌روزرسانی و تحولی اساسی است از سوی دیگر نیز اجرای نامحسوس برخی مفاد سند2030 در گوشه و کنار برضرورت این تحول در جهت تعلیم و تربیت اسلامی-ایرانی می‌افزاید. هدف مهم این نوشتار بررسی فقهی-تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف دستیابی به مهمترین عناصر خداباوری و توکل بر خدا در حیات طیبه است. بررسی این مهم در راستای تحقق بند1 از هدف‌های کلان سند تحول ضروری است. تحقق این هدف والا در تربیت انسانی مؤمن، خداباور، متعهد به وظایف، حق‌مدار و دارای عزت نفس تجلی می‌یابد. تحقق این هدف به عنوان یک راهبرد کلان در بعد معرفتی، مبتنی بر «شناخت پروردگار، تقویت ایمان، توجه به ذات باری‌تعالی و نا امیدی از غیر او و حق‌مداری و استقامت بر آن» که همگی از زمینه‌ها و عناصر توکل به شمار می‌رود. این مقاله به این پرسش اساسی می‌پردازد: «برپایه بررسی سند تحول بنیادین، عناصر کلیدی خداباوری و توکل در حیات طیبه چیست؟» برای دستیابی به پاسخی متقن، مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل مفاد آیات و روایات پرداخته و با بهر‌ه‌گیری از روشهای استظهار از متن مطابق مبانی اصول استنباط، مهمترین عناصر رشد خداباوری و توکل را استنباط کرد. از مهمترین نتایج پژوهشی تطابق شاخصه‌های خداباوری در قرآن و روایات با اهداف و راهکارهای عملی سند تحول بنیادین است و همچنین دستیابی به زمینه‌های توکل که عبارتند از: «شناخت صفات پروردگار؛ تقویت ایمان؛ باورمندی به ذات لایزال الهی و امید نبستن به دیگران؛ حق‌مداری و استقامت بر آن»

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Achieving the most important elements of belief in God and trust in the good life based on the document of the fundamental transformation of education with a jurisprudential-educational approach

نویسندگان [English]

  • Ehsan Khalili 1
  • Seyyed Inayatullah Kazemi 2
1 Qom Seminary
2 Educational Jurisprudence Department of Al-Mustafa Community of Qom
چکیده [English]

The important goal of this article is to examine the jurisprudential-educational document of the fundamental transformation of education with the aim of achieving the most important elements of belief in God and trusting in God in the good life. Examining this issue is necessary in order to realize paragraph 1 of the main goals of the transformation document. The realization of this lofty goal is manifested in the education of a believer, God-believer, committed to duties, self-respecting and self-respecting. The realization of this goal as a macro-strategy in the epistemological dimension, based on "Knowing God, strengthening faith, paying attention to the Supreme Being and not despairing of anything other than Him, and being righteous and persevering on it", all of which are considered as grounds and elements of trust. This article deals with this basic question: "Based on the review of the fundamental transformation document, what are the key elements of belief in God and trust in Hayat Tayyaba?" In order to achieve a definitive answer, the following article analyzed the contents of the verses and narrations with a descriptive-analytical method, and by using the methods of manifestation from the text according to the principles of inference, it deduced the most important elements of the development of belief in God and trust. One of the most important research results is the matching of the indicators of belief in God in the Qur'an and hadiths with the goals and practical solutions of the fundamental transformation document, as well as achieving ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • The document of the fundamental transformation of education
  • general policies of creating transformation in education
  • trust- belief in God
  • righteousness
  • strengthening faith

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1402