نویسنده = اسمعیل کاوسی
بررسی شاخص های سواد انقلابی بر اساس گفتمان آیت الله خامنه ای(گام دوم انقلاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22034/scs.2023.421372.1510

فرهنگ کدخدایی؛ اسمعیل کاوسی؛ جعفر حسین پور سعادت ابادی؛ مصطفی حیدری هراتمه؛ محسن عامری شهرابی


ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/scs.2023.165652

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسمعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی