نویسنده = زهرا علیزاده بیرجندی
رصد فرهنگی و اجتماعی (شناسایی اولویت‏های مورد نیازفرهنگ عمومی در خوسف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/scs.2023.405345.1465

محمد علی طالبی؛ زهرا علیزاده بیرجندی