نویسنده = حسین آقاجانی مرساء
طراحی الگوی تعامل اثربخش خانواده و مدرسه با نقش راهبردی انجمن اولیاء و مربیان در راستای بند 11 سیاستهای کلی خانواده(مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.447474.1552

بهراد منافی؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرساء


نقش گروه‌های مرجع و سرمایه‌ی فرهنگی در انگیزه‌ی تحرک اجتماعی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/scs.2023.396811.1445

شمس‌الملوک سیف‌الدینی‌خالقی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ شهلا کاظمی پور؛ حسین آقاجانی مرساء


باز اندیشی فرهنگ زیستن سالمندان در ایران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 893-932

زهره ذبیحی مداح؛ حسین آقاجانی مرساء؛ علی پژهان