کلیدواژه‌ها = فرار مالیاتی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مشارکت ایرانیان در پرداخت مالیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/scs.2023.410297.1475

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ الهام رضایی؛ شکوفه آب شیرین