کلیدواژه‌ها = گفتمان
الگوی اشتغال بانوان در گفتمان انقلاب‌اسلامی: بررسی و ترسیم هسته‌های گفتمانی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 721-760

زهرا امامی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ محمد توحیدفام؛ حجت الله درویش پور


پویایی‌بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396

افسانه مظفری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ علیرضا باقری ده آبادی؛ محمد سلطانی‌فر


تأثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل‌گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393

اصغر احمدی؛ حسینعلی قبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ محمدرضاپ جوادی یگانه؛ محمدعلی خلیلی