کلیدواژه‌ها = اشتغال زنان
الگوی اشتغال بانوان در گفتمان انقلاب‌اسلامی: بررسی و ترسیم هسته‌های گفتمانی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 721-760

زهرا امامی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ محمد توحیدفام؛ حجت الله درویش پور


ارائه الگوی خط‌مشی‌های اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 139-162

مهدی عبدالحمید؛ مهدی محمدی؛ حسین بابایی مجرد