کلیدواژه‌ها = خودآرمانی
سنجش تاثیر تجربه شغلی بر شکاف خود واقعی و آرمانی دانشجویان و دانش آموختگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22034/scs.2023.393587.1429

سیدهادی مرجائی؛ سمانه سادات سدیدپور؛ علیرضا قبادی؛ مارگاریت وتو