کلیدواژه‌ها = قدرت سیاسی
بررسی جامعه شناختی تاثیر قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم(مورد مطالعه:پهلوی اول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/scs.2023.323526.1241

شبنم بوستانچی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ رضا علی محسنی