کلیدواژه‌ها = روش کیفی
مطالعه سبک زندگی غربی درخانواده های تهرانی (مطالعه موردی:عوامل نگهداری از حیوانات خانگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/scs.2023.399132.1450

زهره نجفی اصل


تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

حامد حاجی ملامیرزایی؛ حسین خنیفر؛ سیدمهدی الوانی


انسان‌شناسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

سحر جعفری صالحی؛ محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی