توسعه فرهنگی و نگرشی به جایگاه و آینده شغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نگرش به جایگاه و آینده شغلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی انجام شده است. روش پژوهشی در این تحقیق مطالعه اسنادی و بهره‌گیری از تکنیک مصاحبه باز با دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات در تمامی گرایش‌های رشته جامعه‌شناسی است. این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای سؤال بررسی دیدگاه و نگرش به وضعیت اشتغال در آینده دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی با توجه به تئوری‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مرتبط با مفاهیم اصلی تحقیق است. یافته‌ها نشان می‌دهند که دانشجویان گروه ارشد رشته جامعه‌شناسی دیدگاهی نسبتاً مثبت به جایگاه و توانایی‌های خود در آینده شغلی‌شان داشته و از عوامل انگیزش برای یافتن شغل مناسب با توجه به رشته تحصیلی‌شان در به دست آوردن تجربه از طریق گذراندن دوره‌های آموزشی و انجام پروژه‌های مقطعی در دانشگاه در هنگام تحصیل، به دست آوردن تخصص از طریق کارآموزی در سازمان‌های تخصصی و مربوطه و نیز وضعیت مناسب درآمد و همچنین دیدگاهی منفی نسبت به عملکرد دولت در خصوص فراهم‌نیاوردن فرصت‌های شغلی مناسب، درآمد پایین و نیز افزایش بی‌رویه ظرفیت پذیرش دانشجویان توسط دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن آینده شغلی آن‌ها پس از فارغ‌التحصیل شدن دارند.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Development and the Attitude on Status and Occupational Future of Post-Graduate Students in Social Sciences

نویسنده [English]

  • ebrahim shekhzadeh
Assistant Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

 


 

This study has been conducted with the aim of investigating the attitude on status and occupational future of post-graduate students in social sciences. The author has used documentary research method and open interview with post- graduate students of the science and research branch of the Islamic Azad University in all sub-disciplines of sociology. This study seeks to find an answer to the question of examining the attitudes on the future employment status of post-graduate students in social sciences, with the consideration of sociological and psychological theories associated with the main concepts of research. The findings show that post- graduate students in sociology have a relatively positive view of their position and abilities in their future career, and of motivating factors to find the right job with respect to their field of study; these factors consist in acquiring the experience through passing relevant courses and doing  occasional projects at the university during study, obtaining expertise through apprenticeship in the specialized and related organizations, as well as the appropriate income. They have also a negative view of the government's performance regarding the provision of appropriate job opportunities, low incomes, and also a disproportionate increase in the students' admission to universities without envisaging their job prospects after graduating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupation
  • Job Stress
  • job Future
  • post-graduate students in social sciences
 
 
آقاخانی، ابراهیم (1387). فارغ‌التحصیلی- بیکاری یا اشتغال: همسان‌سازی میزان فارغ‌التحصیلان باز نیازهای اشتغال در جامعه، تهران: نیکو روش.
ای‌شرتزر، بروس (1369). بررسی و برنامه‌ریزی زندگی شغلی، ترجمه زندی‌پور، تهران: فردوس.
بلارک، مهدی (1388). «بررسی نگرش و رضایت شغلی در تقویت ارتباطات میان فردی کارکنان اداره پست استان گیلان»، پایان‌نامه کارشناس ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
ترزمی‌زاده، وحیده (1381). «بررسی دیدگاه زنان روزنامه‌نگار نسبت به موقعیت شغلی خود»، پایان‌نامه کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم اجتماعی.
خلعتبری، رقیه (1386). «بررسی زمینه‌های تشکیل‌دهنده ساختار نظری جامعه‌شناسی»، پایان‌نامه، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.
دلاور، علی (1385). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ سیزدهم، تهران: رشد.
دلاور، علی (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی، چاپ پنجم، تهران: رشد.
رابینز، استیفن (1374). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارساییان و محمد اعرابی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
راس، رندال و الیزابت آلتمایر (1385). استرس شغلی، ترجمه: غلام‌رضا خواجه‌پور، تهران: بازتاب.
روشندل، عبدالرضا زکوت (1377). «رضایت شغلی روزنامه‌نگاران: بررسی نگرش روزنامه‌نگاران نسبت به حرفه روزنامه‌نگاری»، مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شفیع‌آبادی، عبدالله (1389). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)، چاپ دهم، تهران: سمت.
عفافی، مهوش (1389). «اوضاع شغلی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ایران در ترازوی نقد»، پایان‌نامه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.
گملچ، والتراچ و ویلبرت چن (1375). «استرس در راه موفقیت: برای مدیران مدارس، ترجمه مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی، تهران: ابجد.
لاتام، گری‌پی (1389). انگیزش شغلی، تاریخچه، پژوهش، نظریه و عمل، ترجمه نسرین ارشدی، تهران: جنگل جاودانه.
لوتانز، فرد (1374). رفتار سازمانی، ترجمه: غلامعلی سرمد، چاپ دوم، جلد اول، تهران: موسسه عالی بانکداری.
مقیمی، محمد (1385). سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی، چاپ چهارم، تهران: ترمه.
مورهد، گرگوری و ریکی گریفین (1396). رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلام‌رضا معمارزاده، تهران: مروارید.
میرموسوی، فرید (1383). «بررسی تطبیقی نگرش‌های دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی نسبت به آینده شغلی خود»، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.
Cooper, C. L. & Cartwright, S. (1997). “An intervention strategy for workplace stress”, Journal of psychosomatic research, Vol.43, No.1, 7-16.
Dainton, M. & Zelley, E. D. (2017). Applying communication theory for professional life: A practical introduction, Sage publications.
Sociology, Encyclopædia Britannica, available at: https:// www. britannica. com/ topic/ sociology.