آیا خط ‏مشی‏ گذاری عمومی، نیازمند یافتن محور مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی مسائل و خط‏ مشی ‏ها است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

3 دکترای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

خط ‏مشی‏ های عمومی راهکارهای ‏حل «مسائل» عمومی کشور هستند، مسائلی که «ابعاد» متعدد دارند؛ اما اغلب بسیاری از ابعاد، ازجمله ابعاد دینی و فرهنگی آن‌ها مورد کم‏توجهی واقع می‏شوند. هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص شود آیا برای کل‏نگری و هماهنگی درونی بین ابعاد مختلف دانشی یک مسئله، به شناخت و تعیین «محور مشترکی» برای یکپارچگی بین آن‌ها نیاز هست یا خیر. محوری که می‏تواند از جنس موضوعی، عملیاتی، فرایندی و ... باشد. در پژوهش حاضر که هدف آن کاربردی است از روش پیمایش به‌عنوان روش کمی برای گردآوری و تحلیل داده‏ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از دانشجویان مقطع دکتری خط‏مشی‏گذاری یا فارغ‏التحصیلان و دانشجویان مقطع دکتری دیگر رشته‏ها است، با این خصوصیت که با نهادهای خط‏مشی‏گذاری کشور همکاری داشته‏ا‏ند. روش نمونه‏گیری، نمونه‏برداری هدفمند با تعداد نمونه 30 نفر و ابزار آن، پرسشنامه با گویه‏های طیف لیکرت بوده است. داده‏های به‌دست‌آمده، با روش آزمون یک نمونه‌ای، آزمون گردید و سپس با آزمون فریدمن رتبه‏بندی صورت گرفت. نتایج آزمون‏ها بیانگر نیاز جدی به شناخت محور مشترکی بین دانش‏ها برای به‌کارگیری در خط‏مشی‏گذاری عمومی کشور است که در این خصوص، راهبردهایی برای خط‌مشی‌گذاران و پژوهشگران ارائه شده است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Public Policy- Making Need to Find a Common Ground between Several Knowledge Aspects of General Policies and Problems?

نویسندگان [English]

  • ali hamidizadeh 1
  • Seyed Hossein Akhavan Alavi 1
  • Abdolhossein Khosropanah 2
  • Mohammad Hossein Rahmati 1
  • Seyed Mahdi Miri 3
1 Assistant Professor, University of Tehran
2 Professor, Iran Research Institute of Philosophy
3 Ph.D in Public Policy, University of Tehran
چکیده [English]

 


 

Public policies are considered solutions to solve the country's public problems; these issues have multiple dimensions, but often many of their dimensions, including cultural and religious ones are mostly neglected .The aim of this research is to determine that to obtain a holistic and inner harmony between the different aspects of the knowledge of a problem, is there any need for identifying and designating a common ground for their integration. This common ground could be thematic, operational, procedural, etc. This is an applied research which has been conducted as a survey by using a quantitative method to collect and analyze data. The statistical population consists of PhD candidates in public policy or other disciplines as well as PhD graduates who have cooperated with the country's policy-making institutions. The authors used purposive sampling method. Their sample size consisted of 30 persons and to measure respondents' opinion, the Likert scale questionnaire was used. The obtained data were tested by single-sample tests, and then they were ranked by Friedman test. Test results indicate a serious need to understand the common ground between knowledge for use in public policy- making, and finally, the authors propose several strategies for policy-makers and scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy -making
  • decision -making
  • science
  • knowledge
  • culture
 
 
ایکاف، راشل (۱۳۸۸). بازآفرینی سازمان، ترجمه تقی ناصر شریعتی و همکاران، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
بروجردی، عصمت (1370)، «بعثت حضرت رسول، اتمام حکمت آفرینش»، ندا، سال دوم، پاییز شماره 7، 47-42.
بنافی، مسعود و محمد نوروزی (1392). «تحلیلی آسیب‏شناسانه از ترجمان اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در برنامه‏های عملیاتی: ملاحظات سیاستی»، برنامه‏ریزی و بودجه، سال هجدهم، زمستان، شماره 4، 196-161.
پایگاه قوانین مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، (1395). مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تصویب ادغام دبیرخانه شوراها، rc.majlis.ir/fa/law.
پورعزت، علی‏اصغر (1387)، «گذار از حصارهای شیشه‎ای معرفت‏شناسی با تأکید بر الزامات زبان‎شناختی علوم میان‏رشته‎ای»، مطالعات میان‏رشته‏ای در علوم انسانی، سال اول، زمستان، شماره 1، 109-91.
توسلی، غلامعباس (1386). نظریه‌های جامعه‌شناسی،  چاپ سیزدهم، تهران: سمت.
خامنه‏ای، سیدعلی (1392). چهاردهم شهریورماه، بیانات در دیدار با رئیس و مجلس خبرگان رهبری، www.khamenei.ir.
خامنه‏ای، سیدعلی (1395). بیانات در دیدار مسئولان نظام، بیست‌وپنجم‌ خردادماه، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir.
خسروپناه، عبدالحسین (1394). روش‏شناسی علوم اجتماعی، تهران: موسسه حکمت و فلسفه ایران.
خمینی سیدروح‌الله (1389)، صحیفه امام، جلد سیزدهم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
خورسندی طاسکوه، علی (۱۳۸۸). «تنوع گونه‌شناختی در آموزش و پژوهش میان‌رشته‌ای»، مطالعات میان‏رشته‌ای در علوم انسانی، شماره ۴، 83-57.
رضایی، امیدوار (1395). گزارش معاون قوانین مجلس درباره تنقیح قوانین، بیست‌و‌سوم خردادماه، www.yjc.ir.
رضائیان، علی (1380). تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم‏ها، تهران: سمت.
فرامرز قراملکی، احد، قاسم درزی و منصور پهلوان (1392). «گونه‏شناسی مطالعات میان‏رشته‏ای در قرآن کریم»، مطالعات میان‏رشته‏ای در علوم انسانی، سال پنجم، شماره 4، 102-73.
فرهنگی، علی‌اکبر و همکاران (1384). نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت، تهران: فرا اندیش.
قلی‏پور، رحمت‏اله، حسن دانایی‏فرد، علی‏نقی امیری و محمدرضا عطاردی (1394). «مفهوم‏پردازی پدیده شکاف خط‏مشی در فرایند خط‏مشی‏گذاری فرهنگی»، مجلس و راهبرد، سال بیست‌و‌دوم، شماره 81، 125-91.
گلشنی، مهدی (۱۳۸۵). از علم سکولار تا علم دینی، جلد 1، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گل‏محمدی، حمید و میترا کرمی (1388). «پنجره واحد، ضرورت ورود به دروازه‏‏های تجارت جهانی»، تدبیر، شماره 211، 39-34.
میری، سیدمهدی (1397). تفکر رخدادی، تهران: میعاد اندیشه.
Ashoff, G. (2005). Enhancing policy coherence for development: justification, recognition and approaches to achievement.
Barry, F. King, M. & Matthews, A. (2010). Policy coherence for development: Five challenges, Irish Studies in International Affairs, 207-223.
Boulding, K. E. (1956). “General systems theory—the skeleton of science”, Management science, Vol.2, No.3, 197-208.
DeNora, T. (2014). Making Sense of Reality: Culture and Perception in Everyday Life, Sage.
Egenhofer, C. Van Schaik, L. Kaeding, M. & Hudson, A. (2006). Policy coherence for development in the eu Council: strategies for the way forward, CEPS.
Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W. & Licari, M. J. (2015). The public administration theory primer, Westview Press.
Gomar, J. O. V. (2014). “International targets and environmental policy integration: the 2010 Biodiversity Target and its impact on international policy and national implementation in Latin America and the Caribbean”, Global environmental change, Vol.29, 202-212.
Gratton, L. & Truss, C. (2003). “The three-dimensional people strategy: Putting human resources policies into action”, Academy of Management Perspectives, Vol.17, No.3, 74-86.
Howlett, M. Ramesh, M. & Perl, A. (2009). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (Vol.3), Oxford: Oxford university press.
Keeny, Ralph, (1982), Decision Analysis: An Overview, Woodwad-Clyde Consultant, San Francisco, California.
Klein, J. T. (2006). “A platform for a shared discourse of interdisciplinary education”, In: JSSE-Journal of Social Science Education, Vol.5, No.4, 10-18.
Kloth, Chris, (2004), INTER-ORGANIZATION COLLABORATION & PARTNERSHIPS: A CRITICAL ANALYSIS, OD Network Annual Conference, ChangeWorks of the Heartland; Beth Applegate, Applegate Consulting Group.
Majone, G. (1996). Temporal consistency and policy credibility: why democracies need non-majoritarian institutions.
Meijers, E. & Stead, D. (2004, December). Policy integration: what does it mean and how can it be achieved? A multi-disciplinary review, In Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: Greening of Policies-Interlinkages and Policy Integration, Berlin.
Mickwitz, P. Aix, F. Beck, S. Carss, D. Ferrand, N. Görg, C. ... & Máñez, M. (2009). Climate policy integration, coherence and governance (No.2), Peer.
Morrison, M. (2013), Strategic Business Diagnostic Tools–Theory and Practice, CreateSpace Independent Publishing Platform.
Smith, K. B. (2018). The public policy theory primer, Routledge.
Van Dijk, Jan, and Anneleen Winters-van Beek, (2009), The perspective of network government. The struggle between hierarchies, markets and networks as modes of governance in contemporary government, ICTs, Citizens and Governance: After the Hype!
Waldo, D. (1984). The administrative state : a study of the political theory of American public administration, New York: Holmes & Meier Publishers.
White, W. Lunnan A. Nybakk E. and Kulisic, B. (2013), “The Role of governments in renewable energy: The importance of policy consistency”, Biomass and Bioenergy, Vol.57, 57-105.
Winship, Christopher, (2006), Policy analysis as puzzle solving, London:Oxford Handbook of Public Policy, Oxford Univeristy Press.
Wynne, B. (1992). “Global Environmental Change: Human and Policy Dimensions”, Global Environmental Change, Vol.2, No.2, 11-127.