سناریوهای باورکردنی آینده محتوا در فضای مجازی با افق ایران 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 


 

این مقاله کیفیت محتوای فضای مجازی در افق ایران ۱۴۰۴ را مدنظر دارد و به‌دنبال شناسایی انواع آینده‌های پیش رو است که در ادبیات آینده‌پژوهی به‏ آن‌ها «سناریو» می‌گویند. با دسته‌بندی ۱۵ پیشران دارای اهمیت و عدم قطعیت بالا، چهار عدم قطعیت ‌کلیدی برای ساخت سناریوها شناسایی شد: کاربر- فناوری‌محوری، وضعیت شبکه، توازن قدرت‌های جهانی فضای مجازی و خط‌مشی ایرانی. از ترکیب حالات این عدم قطعیت‌ها ۳۶ سناریوی ممکن ایجاد شد که با بهره‌گیری از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل و نرم‌افزار محاسباتی سناریو ویزارد در نهایت پنج سناریو که دارای بیشترین سازگاری بودند به‌عنوان سناریوهای باورپذیرتر مشخص شدند. این سناریوها با این عناوین نام‌گذاری شده‌اند: نهنگ در اقیانوس، ماهی در آکواریوم، دلفین در خلیج، لاک‌پشت در تشت و قورباغه در برکه. هرکدام از سناریوها تصویری متفاوت از آینده محتوای فضای مجازی در ایران سال ۱۴۰۴ ترسیم می‌کنند و تحقق هرکدام از آن‌ها بستگی به تصمیم‌ها و اقدام‌های امروز ما دارد. در نهایت شاخص‌ها و علائم راهنمای سناریوها مشخص شد تا امکان نظارت مداوم بر سناریوها و رصد تحولات فراهم شود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plausible Future Scenarios of Cyberspace Content in Iran 2025

نویسندگان [English]

  • Massoud Kowsari 1
  • Mahdi Montazerghaem 2
  • Mohammad Mahdi Mowlaei 3
1 Associate Professor, Department of Communications, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Communications, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
3 Ph.D in Communications, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

This article looks at the quality of cyberspace content on the horizon of Iran 2025. We seek to identify upcoming futures which called "scenario" in the futures studies literature. We categorized 15 driving forces with the highest importance and uncertainty, and then four critical uncertainties were identified to construct scenarios: user or technology centric, network status, global power balance of cyberspace and Iranian policy. 36 scenarios were created from the combination of the states of these uncertainties. By using cross-impact balance analysis method and ScenarioWizard software, finally, we identified five scenarios with the highest degree of consistency as more plausible scenarios. These scenarios are named as follows: Whale in the Ocean, Fish in the Aquarium, Dolphin in the Gulf, Turtle in the Pot and Frog in the Pond. Each of these scenarios depicts a different future image of the cyberspace content and the occurrence of each of them depends on our current decisions and actions. Finally, the indicators and sign guides of the scenario were identified so supervising the scenarios and monitoring events will be possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future of cyberspace
  • future of content
  • Iran 2025
  • futures studies
  • scenario
اسماعیلیان، ملیحه و امیر ناظمی (1397). ارائۀ الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی- تصویری بر پایه روش تصمیم‌گیری پابرجا، مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی. سال هشتم، شماره 26، 136-119.
بل، ونل (۱۳۹۲). مبانی آینده‏پژوهی: تاریخچه، اهداف و دانش، ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
حسن‏نژادکاشانی، بهزاد (1396). طراحی نظام مطلوب سیاست‏گذاری فضای مجازی در ایران با تأکید بر مراحل سیاست‏گذاری، رساله دکتری رشته مدیریت رسانه‌ای، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع).
سجادی، ماندانا (1393). آینده‏پژوهی شکل‏گیری دولت مجازی در ایران و تأثیر آن بر ارتقای شاخص صلح جهانی (افق 1404)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی- روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی.
شوارتز، پیتر (1390). هنر دورنگری: برنامه‏ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت، ترجمه عزیز علیزاده، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناوری‏های دفاعی.
صلواتیان، سیاوش و سارا مسعودی (1395). «شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران»، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال هفدهم، شماره34، 68-48.
علی‌عسکری، عبدالعلی، سیاوش صلواتیان و هادی البرزی دعوتی (1393). تدوین آینده‌های محتمل و مطلوب رسانه ملی در فضای اینترنت، پژوهش‌های راهبردی، سال بیست‌ویکم، شماره 77، 96-69.
گلن، جروم کلیتون و تئودور گوردون (1394). سناریو در «دانشنامه بزرگ روش‌های آینده‌پژوهی»، ترجمه مرضیه کیقبادی و فرخنده ملکی‌فر، تهران: تیسا.
لیندگرن، متس (1390). طراحی سناریو: پیوند بین آینده و راهبرد، ترجمه عزیز تاتاری، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‏پژوهی علوم و فناوری‏های دفاعی.
لیندلف، ‏‫تامس‌آر و ‏‫برایان سی‌تیلور (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: همشهری.
مولایی، محمدمهدی و زینب مولایی (1394). سناریوهای آینده سیاست‏‌ فرهنگی برای فضای مجازی ایران، تهران: دومین کنفرانس ملی پژوهش‏های نوین در علوم انسانی.
مولایی، محمدمهدی، حامد طالبیان و حمیدرضا عابدی (1395). «سناریوهای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵»، مطالعات رسانه‏های نوین، سال سوم، شماره 19، 117-77.
الوانی، سیدمهدی، حسین خنیفر و حامد حاجی‌ملامیرزایی (۱۳۹۳). «تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور»، راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال چهارم، شماره 13، ۱۰۰-۷۵.
الوانی، سیدمهدی، حسین خنیفر، حامد حاجی‌ملامیرزایی و سیدمهدی میری (۱۳۹۳). «ارائه چارچوبی برای نظام و محدوده خط‌مشی‌گذاری، ‌تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی»، راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شماره 11،۶۱-۳۳.
Amer, M. Daim, T. U. Jetter, A (2013). A Review of Scenario Planning, Futures, Vol.46, 23-40.
Bishop, P. Hines, A. & Collins, T. (2007). The Current State of Scenario Development: An Overview of Techniques, Foresight, Vol.9 No.1, 5-25.
Briesies, Tami (2015). 101 Different Types of Digital Content, Zazzle Media Website, Retrieved 2017, June, 15 from https:// www. zazzlemedia. co. uk/blog/digital-content-types/
Burt, D. Kleiner, A. Nicholas, J. P. & Sullivan, K. (2014). Cyberspace 2025: Today's Decisions, Tomorrow's Terrain, Navigating the Future of Cybersecurity Policy, Vol.6, 47.
Carter, N. Bryant-Lukosius, D. DiCenso, A. Blythe, J. & Neville, A. J. (2014, September), The use of triangulation in qualitative research, In Oncology nursing forum, Vol.41, No.5, 545-7.
CIGI, Chathham House (2016). Global Commission on Internet Governance; One Internet, Centre for International Governance Innovation and The Royal Institute for International Affairs.
D'Annunzio, A. & Russo, A. (2015). Net Neutrality and internet fragmentation: The role of online advertising, International journal of industrial organization, Vol.43, 30-47.
Drake, W. J. Cerf, V. G. & Kleinwächter, W. (2016). Internet Fragmentation: An Overview, World Economic Forum.
Drake, W. J. Cerf, V. G. & Kleinwächter, W. (2016). Internet Fragmentation: An Overview, Future of the Internet Initiative White Paper.
Ipsos (2017). Ipsos Global Trends 2017: Fragmentation Cohesion & Uncertainty, Retrieved 2017, https://www.ipsos.com/en-th/ipsos-global-trends-2017.
Kastrenakes, J. (2017). The FCC just killed net neutrality, The Verge Website, Retrieved 2017, December, 11 from https:// www. theverge. com/ 2017/12/14/16776154/fcc-net-neutrality-vote-results-rules-repealed
Keen, A. (2017). The ‘attention economy’ created by Silicon Valley is bankrupting us, Oath Tech Network Website, Retrieved 2017, December, 12 from
Marks, Paul (2013). 2014 preview: Private internet to beat the spooks, New Scientist Website. Retrieved 2017, June, 30 from https:// www. newscientist. com/ article/ mg22029485- 400-2014- preview-private-internet-to-beat-the-spooks/
McPhail, T. L. (2010). Global communication: Theories, stakeholders, and trends, John Wiley & Sons.
Mullan, Eileen (2011). What is Digital Content?, Information Today Inc Website, Retrieved 2017, June, 15 from http://www. econtentmag. com/ Articles/Resources/Defining-ontent/What-is-Digital-Content-79501.htm
Noble, H. & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research, Evidence-Based Nursing, Vol.18, No.2, 34-5.
Odden, Lee (2013). What is Content? Learn from 40+ Definitions, TopRank Marketing Website, Retrieved 2017, June, 15 from http:// www. toprankblog.com/2013/03/what-is-content/
Ono, R. & Winter, J. (2015). Conclusion: Three Stages of the Future Internet, InThe Future Internet (pp. 217-224), Springer, Cham.
Weimer-Jehle, W. (2006). Cross-impact balances: A system-theoretical approach to cross-impact analysis, Technological Forecasting and Social Change, Vol.73, No.4, 334-361.
Weimer-Jehle, W. (2009). Properties of Cross-Impact Balance Analysis, arXiv preprint arXiv:0912.5352.
Weimer-Jehle, W. (2013). ScenarioWizard4. 1–Constructing Consistent Scenarios Using Cross-Impact-Balance-Analysis, Stuttgart Research Center for Interdisciplinary Risk and Innovation Studies, University of Stuttgart Stuttgart, Germany.
Weimer-Jehle, W. (2010). Introduction to Qualitative Systems and Scenario Analysis Using Cross-impact Balance Analysis, No.1, Stuttgart: Interdisciplinary Research Unit on Risk Governance and...
Weimer-Jehle, Wolfgang (2018). Key figures used in the analysis of CIB scenarios, Cross-Impact Balance Analysis- Guideline no.4, Germany: ZIRIUS: Research Center for Interdisciplinary Risk and Innovation Studies- University of Stuttgart Key figures used in CIB analysis, No.4.
Zittrain, J. (2008), The future of the internet--and how to stop it, Yale University Press.