دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 29، اسفند 1397، صفحه 1-257 

مقاله پژوهشی

سناریوهای باورکردنی آینده محتوا در فضای مجازی با افق ایران 1404

صفحه 5-34

مسعود کوثری؛ مهدی منتظرقائم؛ محمدمهدی مولایی


تبیین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی- مورد کاوی اینستاگرام

صفحه 93-114

سیدمحمد دادگران؛ علیرضا آل‌قیس؛ سیدمحمد دادگران؛ محمدرضا رسولی


ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی: سنتزپژوهی

صفحه 115-145

میثم غلام‌پور؛ محمدعلی رستمی‌نژاد؛ محمد اکبری بورنگ؛ سیما قرآنی سیرجانی