دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 28، آذر 1397، صفحه 1-366 
تدوین مدل شهروند‌‎پروری مبتنی بر مختصات حکومت حق‌‎مدار علوی

صفحه 45-70

علی‌اصغر پورعزت؛ عباس نرگسیان؛ عباس عباس‌‎‌‎پور؛ مهرداد باستانی‌‎پور


هرمنوتیک و توسعه: رهیافتی هرمنوتیکی جهت مواجهه با گسست فکری در مفهوم توسعه

صفحه 71-93

افشین علی پورپیجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ حسین خنیفر؛ سید احمد موثقی؛ حمیدرضا یزدانی


آسیب‌شناسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد

صفحه 123-159

علی‌اکبر فرهنگی؛ لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر