دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1397، صفحه 1-406 

مقاله پژوهشی

ارائه چارچوب ریخت‏‌شناسانه دیده‏‌بانی فرهنگی با کاربست مفاهیم آینده‏‌پژوهی

صفحه 7-45

جابر مقدّم‏‌پور؛ فرهاد درویشی سه‏‌تلانی؛ حاکم قاسمی؛ عین‏‌الله کشاورز ترک


هیدرولوژی اجتماعی

صفحه 47-78

آمنه میان آبادی؛ محمدرضا جرکه؛ حجت میان آبادی؛ مهدی کلاهی


راهبردهای موثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ ایران

صفحه 103-138

زهرا مسعودی‌نیا؛ زهرا مسعودی‌نیا؛ علی رشیدپور؛ رضا ابراهیم‌زاده


تحلیل عناصر و مؤلفه‌های هویت فردی در ایران

صفحه 299-335

محمد سلگی؛ بهرام صالح صدق‏پور؛ حسین حیدری؛ احسان آقاپور