تحلیل جامعه‌شناختی مقاومت مردمی علیه نقض استقلال اقتصادی ایران در مشروطه

نویسندگان

چکیده

مقاله پیش ‌رو به کمک ویژگی‌های پیشتر احصا شده مقاومت در چارچوب علوم اجتماعی، نگاهی به کنش‌های مقاومت‌آمیز مردمی در بحبوحه تحولات سال‌های مشروطه دارد. این مقاله حاصل پژوهشی نظری تحلیلی و مستخرج از مطالعات اسنادی کتابخانه‌ای است که با توجه به ویژگی‌های مقاومت چون وقوع عینی، تضاد با وضع موجود، تلازم قدرت و مقاومت، اهمیت زمان، خلاقیت در کنش مقاومت‌آمیز درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد: علیه موارد نقض استقلال اقتصادی ایران در دوره 1329- 1324 ه‍. ق چه کنش‌های مقاومت‌آمیزی شکل گرفته است؟ در نگاه کلی، با تشکیل شورای ملی و پیدایش فضای باز سیاسی، در پرتو حضور تود‌ه‌های مردم در پهنه سیاست و پا‌ گرفتن نهادهای تازه‌ای چون پارلمان، کابینه، مطبوعات، احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها، شاهد کنش‌های مقاومت علیه نقض استقلال اقتصادی هستیم. این کنش‌ها مبتنی بر مؤلفه‌های هویت ملی و با محوریت موضوعاتی چون رد استقراض خارجی و تلاش برای ایجاد بانک ملی، رد اسکناس بانک شاهنشاهی، استفاده از کالاهای ایرانی و طرد کالاهای خارجی بروز و نمود یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Resistance against Foreign Economic Interference during Persian Constitutional Revolut

چکیده [English]

Regarding former studied features of resistance action in social science, this article analyzes people resistance actions during Persian Constitutional Revolution era. This period was faced with political, social and intellectual uprising which challenged the tyranny of Monarchy system for the first time in modern form, by using new communicative tools. These efforts made foreign states worried; so to seek their interests, they followed a manner of interference. ;
This article as a theoretical and analytical research, investigates documents to find resistance action during 1906-1912 period based on these earlier achieved characteristics: objective occurrence, opposition with status quo, coexistence of power and resistance, the importance of time and creativity of resistance action. ;
Findings show that these actions come about based on national identity and around topics such as rejecting foreign borrowing, attempting for establishment of national bank, refusing currency of Shahanshahi bank, using Iranian goods instead of imported ones.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian constitutional revolution
  • Resistance
  • foreign interference
  • national goods