تدوین و تنظیم ویژگی‌های مدل ساختاری رسانه‌ای برای شرایط تحریم

نویسندگان

چکیده

این مقاله در پی تدوین و تنظیم ویژگی‌های یک مدل ساختاری رسانه‌ای برای شرایط تحریم است. بدین ‌منظور با 10 نفر از اساتید اقتصاد، ارتباطات و روزنامه‌نگاری مصاحبه شده است که از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. از این مصاحبه‌ها پرسشنامه‌ای با 38 محور تعیین شده است. برای وزن‌دهی به مدل به‌دست آمده، 121 نفر از فعالان حوزه رسانه، مدیران مسئول روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، سردبیران و خبرنگاران به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. به‌طور کلی مدل رسانه‌ای به‌دست آمده بر شش محور «جلب مشارکت و اعتماد ملی»، «استفاده از جنبش‌های نوین اجتماعی»، «استفاده دیپلماسی رسانه‌ای و هدایت افکار عمومی»، «شفافیت و یکپارچگی اطلاعاتی»، «انتشار غیرمستقیم اطلاعات» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» استوار است که هر بخش وزن و ارزش متفاوت دارد. بیشترین وزن، مربوط به استفاده از دیپلماسی رسانه‌ای و هدایت افکار عمومی و کمترین وزن و مربوط به انتشار غیرمستقیم اطلاعات است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Regulation of Features of a Structural Media Model for the Period of Sanctions

چکیده [English]

In order to conduct this research, ten professors in various fields of economics, communication and journalism have been interviewed. Media executives and professors of economics and communications have been selected through snowball sampling. In this study, to analyze the data obtained from the interviews, the R factor analysis is used. From these interviews, a questionnaire with 38 items is determined directly in the interviews. Generally, the media obtained on six areas: participation and the national trust, the new social movements, the media, and conducting public diplomacy, transparency and integrity of information, indirect dissemination of information, free access to information based on the weight of each sector and different value. The weight of the media and conducting public diplomacy and the lowest weight and indirect emissions related information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Media Model
  • Social participation
  • modern movements
  • media diplomacy