بررسی وضعیت مؤلفه‌های اقتصاد فرهنگ در ایران؛ مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب دنیا و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت اقتصاد فرهنگ در کشور

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم اقتصاد فرهنگ و نیز بیان اهمیت پرداختن به اقتصاد فرهنگ، تأثیر متقابل فرهنگ و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین در یک بررسی تطبیقی، روند تحولات و نیز جایگاه اقتصاد نشر، اقتصاد سینما، اقتصاد هنرهای تجسمی و اقتصاد گردشگری در سطح کشورهای منتخب جهان و ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و عوامل مؤثر بر بازار هر یک از آنها بحث و بررسی شده است. در خاتمه نیز راهکارهایی برای ارتقای وضعیت مؤلفه‌های اقتصاد فرهنگ در کشور ارائه شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: کشور ایران به لحاظ وضعیت مؤلفه‌های اقتصاد فرهنگ، نه تنها در مقایسه با استانداردهای جهانی، بلکه در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز نیز از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of Selected Countries Regarding Cultural Economics and Suggestions to Promote It in Iran

چکیده [English]

In this paper, after explaining the concepts related to the cultural economy, and the significance of addressing this issue, the effect of economics on culture and vice versa is studied. Further, in a comparative study, the development trajectory and the status of economics of the publishing industry, cinema, visual arts and tourism in selected countries of the world and Iran have been analyzed and discussed with regards to the factors affecting the market in each country. Finally, some solutions are suggested to improve the state of the cultural economy in Iran. Our findings indicate that the country in terms of components of cultural economy, in comparison with not only international standards but also other countries in the vision statement, is not in a suitable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural commodity
  • Cultural economy
  • components of cultural economy
  • culture sector