اهرم‌های تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صداوسیما

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صداوسیما

چکیده

هدف نهایی فرآیند مدیریت تصویر، ایجاد و ارائه انگاره‌هایی هدفمند از اشخاص، رویدادها و موضوعاتی است که متناسب با مأموریت یک رسانه بوده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پرداختی و فرآوری رسانه‌ای بتواند حتی‌المقدور انگاره‌هایی حساب‌شده و مطلوب را به مخاطبان منتقل کند. این تحقیق با اتخاذ رویکرد فرآیندی، تلاش داشت تا به شناسایی اهرم‌های تغییر این فرآیند بر مبنای روش بازمهندسی کندور بپردازد. به همین منظور، خروجی مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان، اساتید و پژوهشگران ارتباطات و تعدادی از مدیران و مشاوران رسانه ملی به‌صورت باز، محوری و انتخابی کدگذاری و مقوله‌بندی شد تا 180 مفهوم استخراج‌شده اولیه به 70 مفهوم تقلیل یابد. نتایج نهایی کدگذاری محتوای مصاحبه‌ها در پنج محور کلان قرارگرفته و در هر بخش تلاش شده تا ضمن ارائه توصیف اهرم‌های تغییر موجود از نگاه کارشناسان، ریشه‌های ایجاد این مسائل و همچنین پیامدهای ناشی از تداوم چنین موانعی در سازمان تبیین شود. این پنج گلوگاه تغییر در بازمهندسی فرآیند مدیریت‌تصویر سازمان صداوسیما، که هرکدام به نحوی مانع تحقق فرآیند تصویرسازی هستند عبارت‌اند از: عوامل محیطی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل فرهنگی و عوامل مدیریتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leverages of Change in the IRIB’s Image Management Process

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Seyed Mohammadreza Fayyazi 2
  • Ali Akbar Razmjoo 1
1 Assistant Professor, IRIB University
2 M.A., IRIB University
چکیده [English]

The ultimate goal of image management processing is to create and present images of persons, events and subjects which are appropriate with the aims of a media and to transfer deliberate and proper images to audiences using media production and relevant capacities. This study by adopting the process method as a free approach, tries to investigate and analyze the current status of image management processing in IRIB using qualitative method and deep interview technique, constitute an appropriate process for image management in media through the pathology of change leverage based on condor reengineering model. Thus, the output of interviews with 20 experts, communication researchers and some of the managers and advisors of IRIB, were coded openly, axially, and selectively and categorized to reduce those 180 primary concepts into 70. The interviews content coding results have been put into five major axes. In each segment, attempts have been made to simultaneously describe problems from experts, point of view, and to define the root causes of problems and outcomes of them. In sum, these five leverages of change in re-engineering the IRIB’s process of image management which are considered the obstacles to the realization of image processing include: environmental, educational and research, structural, cultural, and directorial factors. Each of the leverages of change includes some categories and subcategories and is explained in detail in the article and to perform the optimal image management process, the correction of related issues should be considered in the agenda of the IRIB

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Management
  • message management
  • leverages of change
  • IRIB Organization

الف) منابع فارسی

1. آشنا، حسام‌الدین و فهیمه وزیری (1385). «سایبر، گزینش، ترجمه، شلیک: مدیریت تصویر بین‌المللی در محیط»، فصلنامه رسانه، شماره 67.
2. استراوس، آنسلم و جولیت کوربین (1394). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی، رویه‌هاوشیوه‌ها)، ترجمه رحمت‌الله رحمت‌پور، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
3. بازرگان، عباس (1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: انتشارت دیدار.
4. پاسدار، محمدرضا (1389). تهیه‌کنندگی برای تلویزیون با نگاه سیستمی، تهران: دانشکده صداوسیما.
5. دانایی‌فرد، حسین و همکاران (1392). «مدیریت برداشت در نفوذ رو به بالا»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، شماره 4.
6. دانایی‌فرد، حسین (1381). «بازمهندسی فرایندهای کاری در سازمان‌های دولتی»، فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 1.
7. رنجبر، هادی (1391). «نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی»، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 3.
8. روشندل اربطانی، طاهر (1386). «چیستی مدیریت رسانه»، فصلنامه رسانه، شماره 70.
9. سیدی، محمدرضا (1388). تحلیل و بازمهندسی تخصصی در تامین رسانه‌ای، تهران: پایان‌نامه دانشگاه امام صادق.
10. سیدی، سید محمدرضا (1392). «افزایش بهره‌وری با بازمهندسی فرایندها در سازمان‌های رسانه‌ای»، پژوهش‌های ارتباطی، شماره 2.
11. طاهرپور، حبیب‌الله، سیدمحمد زاهدی و محمد پنجائی (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار در سازمان‌های دولتی شهر تهران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
12. فرشاد، مهدی (1362). نگرش سیستمی، تهران: امیرکبیر.
13. فیاضی، سید محمدرضا و سیاوش صلواتیان (1394). بازمهندسی فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما.
14. کرباسیان، قاسم (1394). «مقدمه‌ای بر اصول حاکم بر مدیریت پیام»، فصلنامه مطالعات اجتماعی و رسانه، شماره 4.
15. لیندلف و برایان (1392). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات همشهری.
16. مدوز، دنلا (1392). تفکر سیستمی، ترجمه عادل آذر ، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
17. همر، مایکل (1375). طرحی نو در مدیریت: مهندسی دوباره شرکت‌ها، منشور انقلاب سازمانی، ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران: مؤسسه فرهنگی رسا.

ب) منابع لاتین

1. Goffman, E (1959). The presentation of self in everyday life, New York, Doubleday.
2. Hall, P (1972). A symbolic interactionist analysis of political, Sociological Inquiry.
3. Hall, P (2009). The presidency and impression management, New York. Aldine de Gruyter.
4. Jaime A, Palma-Mendoza & Kevin, Neailey & Rajat, Roy (2014). Business process re-design methodology to support supply chain integration, Elsevier, Science, International Journal of Information Management, Volume 34, Issue 2.
5. Khatib, Lina (2012). Hizbullah’s Image Management Strategy, Los Angeles, Public Diplomac.
6. Mansar, Limam & Hajo A, Reijers & Fouzia Ounnar (2009). Development of a decision-making strategy to improve the efficiency of BPR, Elsevier, Science Direct, Expert Systems with Applications, Volume 36, Issue 2, Part 2.
7. Kurt, M. B (2010). The Construction of Political Communication: An Analysis of Substantive and Symbolic Communicative Factors in the 2008 US Presidential Debates. International Journal of Arts and Sciences, 343-376.
8. Richard, E & Couto, A (2012). "Impression Management, Political and Civic Leadership", Thousand Oaks, Sage publications.
9. Tetlock, P. E (1981). Pre to post election shifts in presidential rhetoric cognitive adjustment. Journal of personality and Social Psychology.
10. Zuraidah, M. , & Alan, M (2013). The Discursive Representation of Iran's Supreme Leader in Online Media. Discourse & Society. Vol. 24, No. 6.