دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 25، اسفند 1396 
فراتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان

صفحه 141-176

محسن نیازی؛ داریوش یعقوبی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی


اهرم‌های تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیما

صفحه 367-410

سیاوش صلواتیان؛ سید محمدرضا فیاضی؛ علی اکبر رزمجو