دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1396 
5. فراتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان

صفحه 141-176

محسن نیازی؛ داریوش یعقوبی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی


13. اهرم‌های تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیما

صفحه 367-410

سیاوش صلواتیان؛ سید محمدرضا فیاضی؛ علی اکبر رزمجو