دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 24، آذر 1396 
شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سیاست‌گذاری فرهنگی رسانه‌ها در ایران

صفحه 57-76

سیدرضا صالحی امیری؛ شهرود امیر انتخابی؛ علی اکبر رضایی؛ محمد سلطانی‌فر


ادراک معلمان از پیامدهای خشونت و راهکارهای کاهش آن در مدارس: پژوهش پدیدارشناسی

صفحه 77-108

بهبود یاری‌قلی؛ محمد حرفتی سبحانی؛ جواد قصاب‌زاده؛ فاطمه سیوانی‌زاد؛ حبیبه رحیمی


تبیین ارزش‌های نظری و رفتاری اخلاق علمی در میان دانشجویان

صفحه 109-141

شهلا خلفی؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ مهرداد نوابخش