دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 23، شهریور 1396، صفحه 1-253 

مقاله پژوهشی

کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 7-29

روح‌اله باقری‌مجد؛ محسن فلاح‌فرامرزی


ابعاد فقهی و حقوقی بازی‌های مجازی

صفحه 53-74

ابراهیم عبدی‌پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح