ارزیابی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

2 معاون طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل بهره‌مندی از منابع هیدروکربنی و قرار گرفتن در کمربند بیابانی زمین، از جمله کشورهای مهم تأثیرگذار و تأثیرپذیر از موضوع تغییر اقلیم است. بر اساس تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران، کشور متعهد به کاهش 4 الی 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین اقدامات مهمی در زمینه افزایش سازگاری است. شناسایی توان ساختاری، نقاط قوت و ضعف، چالش‌ها و توانمندی‌های کشور جهت حصول به یک برنامه‌ راهبردی کارآمد موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، ضمن شناسایی چالش‌های کلان متأثر از تغییر اقلیم در کشور که منتجه از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه گذشته تا کنون کشور است، بر اساس اجماع خبرگان سعی در تشریح اجزاء برنامه‌ای راهبردی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اثرات آن نموده است. این برنامه در چهار جزء کاهش انتشار، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی (منابع زیستی) به بررسی چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف پرداخته و در قالب ساختاری مفهومی راه برون رفت خویش را در دو سطح سیاست‌های کلان و اجرایی ارائه نموده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Islamic Republic of Iran's Policy on Climate Change

نویسندگان [English]

  • Mohsen. Nasseri 1
  • Mohammad.Sadegh. Ahadi 2
1 Member of Academic Board, Civil Engineering Department, University of Tehran
2 Assistant of National Project Manager of Climate Change, Department of Environment
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran, due to the utilization of hydrocarbon resources and positioned in the desert belt of the Earth, is one of the most important countries influenced and affected by climate change. Based on voluntary commitment of the Islamic Republic of Iran, the country committed to reducing greenhouse emissions from 4 up to 12 % of its Business as Usual (BAU) at 2030 and, as well, take important steps in increasing its adaptation level. Identifying the national level of Structure, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) and also challenges and capabilities of the country to achieve an efficient strategic plan on climate change is the subject of the current article. In the current paper, in addition to identifying our national challenges resulted by the national development programs and strategies, describing the National Strategic Programs on Climate Change based on the expert consultation has been conducted. This program is based on four components of emission reduction, water resources management, food security and agriculture, and natural resources and biodiversity (biological resources) to examine the challenges, strengths, and weaknesses, and through a conceptual structure find its way out at two levels of macro and executive policies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental change
  • Iran’s Strategic Plan
  • emission reduction
  • environmental change adaptation
  • analyzing policies and challenges

الف) منابع فارسی

1. برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم (1395). دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، معاونت محیط زیست انسانی، سازمان حفاظت محیط زیست.
2. سجده‌ای، فراز (1394). گزارش اجمالی معرفی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ملی بهره‌وری.
3. فهمی، هدایت (1393). ارزیابی آسیب‌پذیری و سازگاری منابع آب، گزارش سوم تغییر اقلیم، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا.
4. خرسندی، فرهاد، رضا شاهی‌فر، لیلی سرابیان (1394). ارزیابی آسیب‌پذیری و سازگاری منابع کشاورزی، دام و طیور و شیلات، گزارش سوم تغییر اقلیم، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا.
5. نظری، محمدرضا (1394). بررسی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران، گزارش سوم تغییر اقلیم، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا.
6. نظری، محمدرضا (1395). ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع بخشی اقتصادی، گزارش سوم تغییر اقلیم، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا.

ب) منابع انگلیسی

1. CO2 Emissions from Fuel Combustion, International Energy Agency (IEA) Report, 2012 edition.
3. IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R. K. Pachauri and L. A. Meyer (eds.) ]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp.151.  
4. Iran Intended Nationally Determined Contributions (INDC), http://www4. unfccc. int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text. pdf
5. Iran’s Second National Communication to UNFCCC, Department of Environment and United Nations Development Program (UNDP) , Tehran, 2010, Iran.
6. Jenkins، G, "Climate Change: an introduction"، UNFCCC Climate Kiosk at COP 9، 2003.
7. United Nations Statistics Division، Millennium Development Goals indicators: Carbon dioxide emissions (CO2))، thousand metric tons of CO2) collected by CDIAC)، 2009. (