راهبردهای فرهنگ دینی موثر بر رونق بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران.

2 دانشیار گروه معارف اسلامی،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران.

3 استادیار گروه مدیریت،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز،ایران

چکیده

امروزه قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اساسی درکشور بوده که مانع بزرگی برای رونق تولیدات ملی ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر به راهبردهای فرهنگ دینی مؤثر بر رونق­بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، ارائه­ی راهبردهای فرهنگ دینی، برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق­بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
 می­باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه­ ی آماری، در مرحله ­ی کیفی و کمی، خبرگان سازمان‌هایی که درگیر مسئله ­ی قاچاق کالا و  ارز و خبرگان شرکت­هایی که در بحث صادرات و واردات کالا نقش دارند، انتخاب شده­ اند. روش نمونه‌گیری در مرحله­ی کیفی و در مرحله­ ی کمّی بصورت تصادفی ساده می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه­ی محقق ساخته مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها بوده­اند. داده­ها بر اساس روش  SWOT تحلیل شده­اند و در نهایت، این نتیجه حاصل شد که در راستای رونق ­بخشی تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز یک سری راهبردهای تدافعی، رقابتی، تهاجمی و تقویتی فرهنگ دینی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defensive and offensive strategies affecting national production and prevent smuggling of goods and currency

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Mohsenipour‍‌‌ 1
  • Hamid Mahmoudian Ataabadi 2
  • Hassan Soltani 3
1 PhD student in Cultural Management and Planning, Science and Research, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Islamic Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Today, smuggling of goods and currency is one of the main problems in the country, which has created a great obstacle to the prosperity of national production. In the present study, the strategies of religious culture affecting the prosperity of national production and the prevention of smuggling of goods and currency have been discussed. The purpose of this study is to present the strategies of religious culture for the realization of a resistance economy and the prosperity of national production to prevent the smuggling of goods and currency. The type of research method is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method. The statistical population, in the qualitative and quantitative stage, the experts of the organizations involved in the issue of smuggling of goods and currency and the experts of the companies involved in the discussion of export and import of goods have been selected. The sampling method is simple in the qualitative stage and in the quantitative stage at random. Data collection tools were a researcher-made questionnaire based on strengths, weaknesses, opportunities and threats. Data were analyzed based on SWOT method. Finally, it was concluded that in order to boost national production and achieve a resilient economy to prevent the smuggling of goods and currency, a series of defensive, competitive, aggressive and strengthening strategies of religious culture have been proposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: strategy
  • religious culture
  • national production
  • resistance economy
  • smuggling of goods and currency
بچاری، جعفر؛ صالحی، سعید و سجادی، فاطمه (1398)، نقش مبانی تربیت دینی بر اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آیات قرآن کریم و رهنمون‌ها‌ی مقام معظم رهبری (مدضله العالی).، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام.
پور عیسی، حمید (1394)، آسیب‌شناسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران.
حبیبی، رحمان (1398)،لزوم بازنگری سیاست ارزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به تراز تجاری و تولید ملی ایران (۱۳۹۵-۱۳۸۰)، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 6، شماره 5
حلیمی، حبیب اله و محبی، لیلا (1394)، ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد مقاومتی با رویکرد دینی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.
خادمی، محمدحسین و عبداللهیان، حسن (1398)، اهمیت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، وظیفه مردم و مسوولان، اولین کنفرانس بین‌المللی روش‌ها‌ی نوین حسابداری، بانکداری و بازاریابی و پیشرفت‌ها‌ی اخیر در علوم انسانی
    ده یادگاری، سعید، حسن زاده، علیرضا (1397). بررسی و تحلیل عوامل موثر بر مصرف محصولات تولید ملی به عنوان یکی از    ابعاد تحقق اقتصاد مقاومتی،  اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
رستمی، محمدزمان، مومنی، الهام (1398)، علل و آثار قاچاق کالا و راهکارهای مبارزه با آن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، دوماهنامه اقتصاد پنهان، دوره: 4، شماره: 13
زارعی، محمدمهدی (1394)، نقش فرهنگ دینی در توسعه اقتصادی، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی.
شفق حیدری، مجتبی (1398)، بررسی نقش اقتصادزیرزمینی یا قاچاق درعدم تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش ملی اقتصاد، مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
طالعی اردکانی، سمانه (1397)، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید ملی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
عبدالهی، سعید (1398)، ضرورت و نقش اقتصاد مقاومتی در آموزه‌ها‌ی دینی، مکتب اسلام، چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
عزیزی، محسن، حسن زاده، حسن، مقدسی، علیرضا (1399). تحلیل راهبردی مقاوم سازی اقتصاد کشور بر پایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: مرزبان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران).، فصلنامه سپهر سیاست، دوره: 7، شماره: 23
کاوه­ای، فضل الله و کاوه ای، طاهره (1397). تولید ملی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی: چالش‌ها‌ و راهکارها، دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
نادری، سهم الدین؛ نژادخیز، فرشاد و نادری، فخرالدین (1392)، بررسی چالش­ها از نظر مدیریتی و تکنولوژی در رونق تولید ملی، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
نظری، معصومه (1397)، اصلاح الگوی مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های قرآنی، پایان نامه دکتری دانشگاه پردیس نسبیه تهران، علوم قرآن و حدیث
نوری، علی و علی رهنما (1398)، رونق تولید با تأکید بر تداوم اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) ، فصلنامه علمی‌دانش انتظامی گلستان، دوره 10، شماره 38
وطن خواه، یاور و جاهد، محمدعلی (1396پیشگیری وضعی در قاچاق کالا و ارز، نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
یوسف وند، محمد (1396)، پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا و ارز با رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی
Beyers J (2017). Religion and culture: Revisiting a close relative, HTS Teologiese Studies / Theological Studies 73(1)., DOI: 10.4102/hts. V 73i1.3864
Kassa A (2016). Culture, religion and productivity: Evidence from European regions, BEH - Business and Economic Horizons, Volume 12, Issue1, DOI: http://dx.doi.org /10. 15208/ beh. 2016. 02
Ramos G, Hynes W (2019). Beyond Growth: Towards A New Economic Approach, Report of The Secretary General’s Advisory Group On A New Growth Narrative