تحلیل راهبردی PESTEL از زمینه‌های فرهنگی و ارتباطاتی فتنه پاییز 1401 با تأکید بر شکاف در جامعه‌پذیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی - عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع

چکیده

اعتماد مردم به مسئولان و حکومت و نیز اقناع مردم از سوی مسئولان دارای پشتوانه‌های متعدد اجتماعی و فرهنگی هستند. در این بین، ترمیم شکاف‌های ایجاد شده در مراجع و منابع جامعه‌پذیری و نیز احساس مسئولیت همگان در قبال تغییرات در گروه‌های مرجع متعلق به نسل جدید از عوامل مهم محسوب می‌شوند. این عوامل در دنیای اجتماعیِ جدید دائماً از رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. در چنین شرایطی، تحلیل فتنه‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی-سیاسی مستلزم توجه به جنبه‌ها و لایه‌های پیچیده و متکثری است. این مقاله تلاش می‌کند تا با استفاده از روش تحلیل راهبردی PESTEL (دارای ابعاد سیاسی-مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، فناورانه، محیطی، حقوقی-قانونی)، زمینه‌های فرهنگی و ارتباطاتی فتنۀ 1401 را ریشه‌یابی، شناسایی و تفسیر کند. به این منظور، تأکید اصلی بر روابط میان مفاهیم جامعه‌پذیری، گروه‌های مرجع(نقش سلبریتی‌ها) و شبکه‌های اجتماعی قرار داده شده است. یافته‌های پژوهش در 11 محور صورت‌بندی شده‌اند و به نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در کنار ضرورت‌ها و قوت‌ها پرداخته شده است. در ارائۀ راهکارها، به موضوعات «جنگ شناختی» و «جهاد تبیین» توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PESTEL Strategic Analysis of the Cultural and Communicational Contexts of the Sedition in the Fall 1401: Emphasizing the Gap in Socialization

نویسنده [English]

  • Iman Erfanmanesh
Ph.D. of cultural sociology - Tehran University
چکیده [English]

The people's trust in the officials and the government as well as the persuasion of the people by the officials have many social and cultural supports. In the meantime, repairing the gaps created in the references and sources of socialization, as well as everyone's sense of responsibility for the changes in the reference groups belonging to the new generation are considered important factors. These factors in the new social world are constantly influenced by new media and social networks. In such a situation, the analysis of seditions and socio-political unrest requires attention to complex and multiple aspects and layers. This article tries to root, identify and interpret the cultural and communication contexts of 1401 sedition using the PESTEL strategic analysis method. For this purpose, the main emphasis has been placed on the relationships between the concepts of socialization, reference groups (the role of celebrities) and social networks. The findings of the research have been articulated in 11 axes and the existing weaknesses and shortcomings have been addressed along with the needs and strengths. In presenting the solutions, attention has been paid to the issues of "cognitive warfare" and "explanation jihad".

کلیدواژه‌ها [English]

  • PESTEL Analysis
  • Culture and Media
  • Cyber Space
  • Socialization
  • Reference Group
  • 1401 Sedition
فهرست منابع
اسماعیلیان، ملیحه و دیگران (1398). تنظیم­گری رسانه­های صوتی تصویری نوین: مبانی، تجربه­ها و راهبردها. تهران: دانشگاه صداوسیما.
البرو، مارتین (1398). مقدمات جامعه­شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.
اینس­ورث، جیمز (1394). گزیده دانش­نامه جامعه­شناسی آموزش و پرورش. ترجمه حمیرا ترجانی، تهران: سولار.
ببی، ارل (1393). درآمدی بر جامعه­شناسی: علمی انتقادی. ترجمه محمدحسین پناهی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
پناهی، محمدحسین و گودرزی، آیت­اله (1392). ناآرامی­های اجتماعی: عوامل و فرایند آن. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، (23)، 1-30.
خواجه‌سروی، غلامرضا و خجسته، کمیل (1398). الگوی رقابت رسانه­ای جبهه انقلاب اسلامی با جبهه غربی در فتنه 88 با محوریت فضای مجازی. اسلام و مطالعات اجتماعی، (25)، 144-174.
دلفور، ملوین و دنیس، اورت (1383). شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه سیروس مرادی، تهران: دانشگاه صداوسیما.
شارع­پور، محمود (1387). جامعه­شناسی آموزش و پرورش. تهران: سمت.
شارون، جوئل (1400). ده پرسش از دیدگاه جامعه­شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.
شرودر، رالف (1401). نظریه­های اجتماعی بعد از اینترنت: رسانه، فناوری و جهانی‌شدن. ترجمه حمیدرضا بیژنی، تهران: نقد فرهنگ.
صادقی، سهیلا و عرفان­منش، ایمان (1398). نوجوانان دیجیتالی و قدرت کنشگری. تهران: حقوقی.
عسگری، محمود و حسینی، سیدحسین (1400). تبیین فرایند و معرفی عوامل وقوع ناآرامی­های اجتماعی در ج.ا.ایران. راهبرد دفاعی، (74)، 145-178.
مور، استفان (1385). کلیات جامعه­شناسی. ترجمه عباس محمدی، تهران: علم.
مهدی­زاده، سیدمحمد (1393). نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
وردی­نژاد، فریدون و بهرامی، شهلا (1394). سیاست­گذاری و مدیریت رسانه. تهران: دانشگاه تهران.
 
Bandura, A. (2002). Social cognitive theory of mass communication, in J. Bryant and D. Zillman (eds), Media Effects, NJ: Erlbaum.
Cloward, R. A. (1959). Illegitimate means, Anomie and Deviant Behavior. American Sociological Review, 24(2), 164-176.
Dawson, R. E. & Prewitt, K. (1977). Political Socialization: An Analytical Study. Boston: Little Brown.
Fagerlind, I. & Saha, L. J. (1989). Education and National Development: A Comparative Perspective. Oxford: Pergamon.
Gee, J. P. (2005). An introduction to discourse analysis: Theory and method. UK & NY: Routledge.
Hendry, J. & et al. (1993). Strategic Thinking. UK: Wiley.
McQuail, D. (2006). McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage.
Merton, R. K. & Lazarsfeld, P. F. (1950). Continuities in Social Research. US: Free Press.
Professional Academy (2014). Marketing Theories: PESTEL Analysis, retrieved from: http://www.pfessionalacademy.com/new/marketing-theories-pestel-analtsis.
Pye, L. (1962). Political Culture and Political Development. NJ: Princeton University Press.
Strategic Management Insight (2013). PEST & PESTEL Analysis, Retrieved from: http://www.srategicmnagementisight.com/tools/pest-pestel-analysis.html.