واکاوی نشانه شناسی تحول معنای اجتماعی - فرهنگی خانه های‌ شهری همدان در سه دوره قاجار، پهلوی و معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/scs.2023.374747.1380

چکیده

خانه به عنوان نهادی با عملکرد چندبعدی متأثّر از اجتماع، فرهنگ، آیین‌های مذهبی، اقتصاد و اوضاع محیطی به دنیای مفاهیم و معانی تعلق دارد . امروزه با با دستیابی بشر به فن آوری اطلاعات و پیشرفت در زمینه های ارتباطات و رایانه، تحولاتی را در زمینه های فرهنگی - اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رخ داده که باعث بحران فرهنگی و بحران هویت و معناست و این امر موجب ادغام نظام های معنایی، حذف بخش هایی از این نظام ها و در انتها اضافه شدن معناهایی که محصول جهانی شدن هستند. خانه نیز تحت تاثیر این عوامل، معنایی جدیدی به خود گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، نشانه شناسی که یکی از روش های رویکرد علوم اجتماعی و بر مبنای سامانه شناخت شناسی تفسیرگراست و به لحاظ نتایج نیز از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. هدف این پژوهش، از نوع کاربردی و در جهت، تدوین مدل مفهومی برای خوانش مناسب متن خانه با روش نشانه‌شناسی لایه‌ای و بررسی تحولات معنای اجتماعی – فرهنگی خانه شهری می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که خانه متنی است که از مجموعه لایه های متعدد معنایی تشکیل شده است که بر یکدیگر اثر می گذارند. تحول معنایی اجتماعی – فرهنگی نیز در مورد همه فضاها و فعالیت های خانه به طور یکسان اتفاق نیفتاده است، به گونه ای که در برخی فضاها، معنای خانه به کلی تغییر کرده است. در برخی فضاها در امتداد معنای گذشته، معنای جدید شکل تازه ای یافته است و در برخی دیگر همان معنای گذشته در فضاها جاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the semiotics of the evolution of socio-cultural meaning of the urban houses of Hamedan in the three periods of Qajar, Pahlavi and contemporary

نویسندگان [English]

  • Mohammmad Reza Afshari Basir 1
  • Manouchehr Foroutan 2
  • Mohammad Mehdi soroush 1
1 Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Meaning is one of the most important topics in the fields of psychology, sociology, architecture, urban planning, and landscape design today so that in the field of architecture, the place of meanings and the transfer of concepts in size, Form, and performance have been important. The house has a special place in architectural structures. Architecturally speaking, houses belong to the world of concepts and meanings, and if the people who live in it can understand its governing concepts, they can better communicate with that environment. Each and every detail in traditional Iranian houses had its meaning and concept for users, which has made it valuable. Unfortunately, today, with the advent of modernity and the industrialization of societies, the house is seen as a means of temporary use, and this has caused the house to take on a new meaning. This study examines the meaning of home from the perspective of social sciences that pays more attention to the cultural and social aspects of the home. In this approach, one of its methods is the semiotic method. The purpose of this study is to investigate the effective components in creating meaning in a traditional urban house and to develop a conceptual model for proper reading of the text of the house by layered semiotics so that its layers are identified and the objective appearance of the signals network is determined in an interactive context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning
  • semiotics
  • traditional houses
  • Iranian architecture
  • Hamadan city