چالش کاوی بهره گیری از دانش آینده پژوهی در چرخه سیاستگذاری فرهنگی؛ با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/scs.2023.386886.1413

چکیده

یکی از موضوعات مطرح در مطالعات سیاست‌گذاری، استفاده از رویکردهای آینده‌نگرانه و بهره‌گیری از دانش و ابزار آینده‌پژوهی است. این مبحث مورد اجماع است که اگر مطالعات سیاست‌گذاری بدون تکیه بر رویکردهای آینده‌نگرانه صورت گیرند، خلاء‌ها و نقصان‌های متوالی بر چرخه سیاست‌گذاری پرتکرار می‌شود. این مسئله در سیاست‌گذاری فرهنگی به واسطه اهمیت مقوله فرهنگ و با توجه به لایه‌ای بودن عدم قطعیت‌ها و متغیرها پر اهمیت‌تر است؛ با این حال در ارتباط بین دانش آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری همواره چالش‌هایی وجود داشته که بستر بهره‌گیری سیاست‌گذاری از آینده‌پژوهی را نامتوازن ساخته است.هدف این نوشتار، بررسی چالش‌های بهره‌گیری از دانش آینده-پژوهی در چرخه سیاست‌گذاری است و این سوال اصلی مطرح است که چه چالش‌هایی در روند بهره‌گیری از دانش آینده‌پژوهی در چرخه سیاست‌گذاری فرهنگی وجود دارد؟ برای پیش‌برد پژوهش از روش کتابخانه ای و روش کیفی مصاحبه عمیق و نظریه داده-بنیاد بهره گرفته شده است.این پژوهش با رویکرد کاربردی نگارش شده است که براساس یافته‌های آن، چالش‌های بهره‌گیری از دانش آینده‌پژوهی در بستر سیاست‌گذاری بیش از آن‌که مربوط به سطوح نهادی و سیاسی باشد مربوط به عدم نهادینگی علمی آینده-پژوهی است که مستقیم و غیرمستقیم با مولفه فرهنگ آموزشی در ارتباط است. به عبارتی موضوعات مرتبط با فرهنگ آموزشی و علمی بیشترین سهم چالش‌انگیزی را در روند بهره‌گیری از دانش آینده‌پژوهی در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenge of exploring the use of future research knowledge in the cultural policy cycle with a grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • safiye rezaee 1
  • mohammadrahim eivazi 1
  • abasali rahbar 2
1 shahed univercity
2 allame tabatabaei univercity
چکیده [English]

One of the topics discussed in policy studies is the use of future-oriented approaches and the use of future research knowledge and tools. It is a matter of consensus that if policy studies are done without relying on future-oriented approaches, successive gaps and deficiencies in the policy cycle will become frequent. This issue is more important in cultural policymaking due to the importance of the category of culture and due to the layered nature of uncertainties and variables. However, there have always been challenges in the relationship between the knowledge of future research and policy making, which has made the platform for policy making use of future research unbalanced. The purpose of this article is to examine the challenges of using future research knowledge in the policy cycle, and the main question is what challenges are there in the process of using future research knowledge in the cultural policy cycle?To advance the research, the library method and the qualitative method of in-depth interviews and the data theory of the foundation have been used. This research has been written with a practical approach, based on its findings, the challenges of using futures research knowledge in the context of policymaking are more related to the lack of scientific institutionalization of futures research than it is related to the institutional and political levels, which is directly and indirectly related to the educational culture component It is related.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policymaking
  • futurism
  • challenge
  • cultural policymaking
  • grounded theory