مطالعه تطبیقی مقولات و موضوعات ترویج علم در فضای مجازی؛ مطالعه موردی سایت‌های اینترنتی ایران، آمریکا و مالزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران

10.22034/scs.2023.386925.1414

چکیده

مطالعه حاضر به دنبال شناخت رویکردهای ترویجی رسانه‌های مجازی در باب محتوای علمی است. درواقع سؤال اصلی پژوهش این است که رویکردهای به‌کاررفته در ترویج محتوای علمی در فضای مجازی چیست؟ هدف تحقیق نشان دادن نظام موضوعات جدید در رسانه‌های جدید است. بنابراین به مطالعه تطبیقی ۱۵ سایت‌ از کشورهای آمریکا، مالزی و ایران پرداخته شده و مقولات و موضوعات ترویج علم مورد مقایسه قرار گرفته است. روش تحلیل پژوهش، تحلیل محتوای کیفی، واحد تحلیل «سایت» و واحد «معنا» نیز مجموعه‌ای از تصاویر، واژگان یا جمله‌هایی که بتوان ارتباطی از معانی مشابه و یکسان در آن‌ها یافت.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ترویج علم در رسانه‌ها، براساس مقولاتی همچون؛ مباحث کشاورزی و محیط‌زیست، فرهنگ و دانش بومی، سلامت، بهداشت و درمان، گردشگری، کارآفرینی و خوداشتغالی و سواد رسانه‌ای است. توجه به فرهنگ و دانش بومی در سایت‌های ایرانی و برخی از سایت‌های مالزیایی نسبت به سایت‌های آمریکایی بیشتر است. درحالی‌که گرایش به ترویج علم مدرن، میان سایت‌های آمریکایی و مالزیایی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of science promotion categories and topics in cyberspace; A case study of Iranian, American and Malaysian websites

نویسنده [English]

  • Majid Soleimani Sasani
Department of Communication, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to know the approaches of science promotion in virtual media. The main question of this research is what are the approaches used in promoting scientific content in virtual space? The purpose of research is to show the system of new topics in new media. In this research, 15 selected sites from America, Malaysia, and Iran have been studied and compared. The analysis method of this research is qualitative content analysis with a comparative approach. In the current research, the unit of analysis is "website". Websites that each have specific approaches in the field of popular science promotion. "Meaning" unit is also a set of images, words or sentences in which one can find a connection of similar and identical meanings and categorize them based on the meaning.
The results of this study show that the promotion of science in the media, based on categories such as; The topics are agriculture and environment, indigenous culture and knowledge, health, healthcare and treatment, tourism, entrepreneurship and self-employment, and media literacy. In the meantime, attention to local culture and knowledge has been more on Iranian sites and some Malaysian sites than on American sites. However, it can be said that the tendency to promote modern science in all categories is greater among American and Malaysian sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science communication
  • science promotion
  • Cyberspace
  • qualitative content analysis
  • categorization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1402