تحلیلی از وضعیت کارکردی مؤسسه های پژوهشی خصوصی در ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.398554.1446

چکیده

مؤسسه‌های پژوهشی به عنوان یکی از اجزای نظام ملی نوآوری و از ارکان نظام پژوهش در هر کشور بخصوص در کشورهای در حال توسعه هستند که نقش واسط بین دانشگاه، صنعت و دولت را ایفا کرده و بدون تمرکز و مدیریت کارآمد بر این مؤسسات، نظام پژوهشی موفق و توسعه‌یافته‌ دور از ذهن خواهد بود. در ایران مؤسسات پژوهشی مختلفی به لحاظ وایستگی سازمانی در نظام ملی نوآوری ایفای نقش می‌کنند که به‌رغم نرخ افزایشی ِشکل‌گیری مؤسسات، پیرامون کارکردهای آنها ابهاماتی وجود دارد که می‌توان بخش زیادی از آن را ناشی از موانع و چالش‌های پیشروی آنها قلمداد کرد. در این میان با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر بحث کاهش حجم و اندازة دولت و در مقابل آن گسترش سهم بخش غیردولتی و خصوصی به عنوان یک سیاست محوری، توجه به تحول مراکز تحقیقاتی خصوصی کشور ضروری است. در این پژوهش، ضمن تأکید بر ویژگی‌های بارز و مشترک مؤسسات پژوهشی، وضعیت مؤسسه-های پژوهشی خصوصی از ابعاد مختلف همچون وضعیت مجوز تأسیس، توزیع جغرافیایی و ساختاری و نیز حوزه فعالیت و غیره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در راستای رفع چالش‌های موجود پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the functional status of private research institutes in Iran.

نویسندگان [English]

  • Elmira Janavi
  • Sajedeh Abdi
Policy Evaluation and STI Monitoring Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP); Tehran;Iran
چکیده [English]

An analysis of the functional status of private research institutes in Iran
Abstract
In Iran, in terms of organizational affiliation, various research institutions play a role in the national innovation system, and despite the increasing rate of formation of institutions, there are ambiguities surrounding their functions, which can be attributed to the obstacles and challenges of their progress. considered in this research, while emphasizing the distinct and common features of research institutions, the status of private research institutions has been investigated and analyzed from various dimensions such as the status of establishment license, geographical and structural distribution, as well as the field of activity, etc. This research is a type of applied research that studies and examines private research institutes with a descriptive-analytical approach. The applied research tool consists of dimensions and evaluation indicators of these institutions. Considering the necessity of correct orientation of research institutions in the chain of wealth creation and influencing the country's economy, it seems that one of the most important actions is to define the organizational structure and subsequently the organization that supports the expected functions of these institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private research institutes
  • research centers
  • challenges of research institutes
  • research and development
  • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1402