دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 51، فروردین 1403 
ارایه مدل فرهنگ سلامت درآموزش و پرورش کشور

10.22034/scs.2023.165652

لیلا فرجادمند؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسمعیل کاوسی؛ عباسعلی قیومی


تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی: یک مطالعه کیفی

10.22034/scs.2023.394467.1432

زینب محمدزاده؛ علی باصری؛ شهلا حجت؛ شیوا آزادفدا؛ زهرا علی پور درویشی


نقش گروه‌های مرجع و سرمایه‌ی فرهنگی در انگیزه‌ی تحرک اجتماعی دانشجویان

10.22034/scs.2023.396811.1445

شمس‌الملوک سیف‌الدینی‌خالقی؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ شهلا کاظمی پور؛ حسین آقاجانی مرساء