تبیینی دیگر پیرامون اندیشه پیشرفت با نقدی بر نقش " کار جمعی" نزد انسان مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران.

2 دانشگاه تهران

10.22034/scs.2023.400232.1454

چکیده

در این مقاله تلاش شده از منظری غیرمدرن به بررسی یکی از نظریات مدرن کلاسیک در حوزه جامعه‌شناسی پرداخته ‌شود تا قوت این منظر تازه نضج یافته در برابر نظریات معتبرجامعه‌شناسی محک زده شود. به همین منظور نظریه تقسیم‌ کار اجتماعی دورکیم برای بررسی برگزیده شده است. روشی که در این مقاله برگزیده شده بررسی فرانظری یک نظریه است. اگر چه از این منظر می‌توان ابعاد مختلف یک نظریه را مورد بررسی قرار داد ولی در اینجا برای تمرکز بیشتر بر مقایسه میان دو منظر غیر مدرن مدرن و مدرن، موضوع همبستگی اجتماعی از منظر تقسیم کار اجتماعی مورد بررسی واقع شده است. ضمن این مقاله ابتدا موضوع تقسیم کار اجتماعی از دو منظر غیر مدرن و مدرن شرح داده شده و سپس نشان داده می‌شود که با توجه به واقعیات زندگی انسان غیر مدرن، وی ترجیح می‌دهد به جای تقسیم کار از تفکیک کار بهره ببرد. در نهایت دیده خواهد شد که تقسیم کار حتی در زندگی انسان مدرن نیز اثری بیش از وابستگی اجتماعی بر جای نمی‌گذارد و انسان مدرن برای دست‌یابی به همبستگی اجتماعی نیازمند اعمال تغییرات اساسی در شیوه زندگی جمعی خویش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Another explanation about the idea of progress with a critique on the role of "collective work" for modern man

نویسندگان [English]

  • Mohammad mahdi Bazrafshan 1
  • hosein kachoian 2
1 Phd student of Alborz campus of Tehran University.
2 University of tehran
چکیده [English]

In this article, from a non-modern point of view, one of the classic modern theories in the field of sociology is examined in order to test the strength of this newly matured perspective against the valid theories of sociology. For this purpose, Durkheim's theory of social division of labor has been chosen for examination. The method chosen in this article is the transtheoretical examination of a theory. Although different dimensions of a theory can be examined from this point of view, but here to focus more on the comparison between two non-modern, modern and modern perspectives, the issue of social solidarity has been investigated from the perspective of social division of labor. In this article, the issue of social division of labor is first described from two non-modern and modern perspectives, and then it is shown that according to the realities of non-modern man's life, he prefers to benefit from division of labor instead of division of labor. Finally, it will be seen that even in the life of modern man, the division of labor does not leave more than social dependence, and in order to achieve social solidarity, modern man needs to make fundamental changes in his collective way of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Division of labor
  • non-modern man
  • separation of labor
  • modernity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 15 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1402