بررسی وضعیت خانواده ایرانی در فضای مجازی: مطالعه صفحات اینستاگرامی با رویکرد روابط والدین با فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سوره

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صداو سیما

10.22034/scs.2023.362837.1360

چکیده

فضای مجازی امروزه یک جهان زیست قطعی و همگانی شده است و دامنه حدود و ثغور بهره برداری از فضای مجازی کاملا وابسته به سبک زندگی و تعلقات فردی افراد شده است. مدیریت این فضای عظیم و پیچیده ابتدا نیازمند وضعیت سنجی و شناسایی درست این فضا و سپس وضع سیاست های دقیق، برنامه ریزی و نظارت همه جانبه است. در این میان موضوع مهم خانواده و روابط درون خانوادگی در این فضا به فراخور ویژگی های مهم و منحصر به فرد آن، باعث بروز مواضع متفاوتی شده است. این مقاله به بررسی وضعیت خانواده ایرانی در صفحات اینستاگرامی با رویکرد روابط والدین با فرزندان پرداخته است. پژوهش حاضر یک پژوهش اکتشافی و نتایج بررسی با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم افزار «NVivo» تحلیل شد و پایایی کدگذاریتوسط ضریب موضوعی کاپا مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه تحلیل داده ها، 5 مضمون، 23 زیر مضمون در رابطه با رویکرد روابط والدین با فرزندان در محیط خانواده در پلتفرم اینستاگرام مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. که «گفتار»، «روابط»، «نوع تفکر و اندیشه»، «سبک زندگی» و «رفتار» والدین با فرزندان به عنوان 5 مضمون اصلی احصاء شد و زیرمضمون های «تصویرسازی نامناسب از پدر و مادر ایرانی»، «ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در روابط درون‌خانوادگی»، «همطراز کردن فرزند با حیوان خانگی»، و« تبلیغ دردسرهای مادرشدن» هر کدام فراوانی قابل توجهی در صفحات اینستاگرامی پرمخاطب به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the situation of the Iranian family in cyberspace: Reading Instagram pages With the approach of parent-child relationships

نویسندگان [English]

  • samira khatibzadeh 1
  • Seyed Mohsen Bani Hashemi 2
1 Faculty member of Soura University
2 Member of the faculty of Sedav Sima University
چکیده [English]

Abstracr:
Today, virtual space has become a definitive and universal biosphere And the scope of using virtual space has become completely dependent on people's lifestyles and personal belongings. The management of this huge and complex space first requires a proper situational assessment and identification of this space, and then precise, correct and considered policy, planning and monitoring. In the meantime, the important issue of family and intra-family relationships in this space has caused different positions to emerge due to its important and unique features. This article examines the situation of the Iranian family on Instagram pages with the approach of parent-child relationships.The current research is an exploratory research and the survey results were analyzed using the qualitative method of content analysis and "NVivo" software, and the reliability of coding was confirmed by the Kappa coefficient. As a result of the data analysis, 5 themes and 23 sub-themes related to the approach of parent-child relationships in the family environment were studied and identified on the Instagram platform. that "speech", "relationships", "type of thinking and thought", "lifestyle" and "behavior" of parents with children were counted as 5 main themes and the sub-themes "inappropriate depiction of Iranian parents", "promotion of Indecency and indecency in family relationships", "equalizing a child with a pet", and "advertising the troubles of motherhood" each got a significant amount of attention on popular Instagram pages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual space
  • family
  • lifestyle
  • cultural damage
  • social networks

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 21 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 تیر 1402