کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
سنجش تاثیر رابطه رفتارهای غیراخلاقی بر کاهش اعتماد اجتماعی شهروندان به حکمرانی خوب؛ مطالعه موردی: کلان‌شهرمشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/scs.2022.159385

تکتم نبی زاده؛ محمد توحیدفام؛ علی اصغر داوودی؛ سوسن صفاوردی


نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی:شهر تهران)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-90

سیدعلی هاشمی؛ میترا راه‌نجات؛ فتاح شریف زاده؛ محمدرضا سعدی


تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

محدثه جلیلی کناری؛ محمد فاضلی