کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
کارآفرینی در قرآن و احادیث و نقش دانشگاه در پرورش کارآفرینان با روحیه اسلامی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 265-291

بنت الهدی ایزدی؛ کورش رضایی مقدم