کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
راهبردهای استقرار نظام جانشین‌پروری مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 37-66

آیت سعادت طلب؛ محمد غیاثی ندوشن؛ اسماعیل شیرعلی


بررسی و استخراج معیارهای فرهنگی مؤثر بر نظام آموزش عالی ایران از منظر اسناد فرادستی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 201-225

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمدرضا زارع بنادکوکی


کارکردهای دانشگاه از نظر مقام معظم رهبری در نظام آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 7-29

روح‌اله باقری‌مجد؛ محسن فلاح‌فرامرزی


ارائه مدلی برای ارتقای سطح همکاری‌های علمی ـ بین‌المللی در آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

پریوش جعفری؛ حمیدرضا آراسته؛ نادرقلی قورچیان؛ هدی‌سادات محسنی