موضوعات = فضای مجازی
مفهوم‌شناسی و مطالعه تطبیقی دیپلماسی سایبر، دیجیتال و همگرا (با تأکید بر بند هفتم سیاست‌های کلی اطلاع‌رسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/scs.2023.411493.1479

محمدصادق نصرالهی؛ احسان امینی باغبادرانی


خشونت ورزی بومی‌های دیجیتال در اینستاگرام؛ از علت شناسی تا شناسایی راهبردهای کنترل سرایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22034/scs.2024.435063.1533

بهار حمزه زاده؛ اسماعیل هادی تبار