کلیدواژه‌ها = دانشگاه
راهبردهای استقرار نظام جانشین‌پروری مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 37-66

آیت سعادت طلب؛ محمد غیاثی ندوشن؛ اسماعیل شیرعلی


رفتارهای پرخطر دانشجویان و تأملی بر پزشکی‌ شدن آن

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 95-121

آمنه صدیقیان بیدگلی؛ ارمغان مهمدی


وضعیت مسئله ‏دار قوانین در دانشگاه‏ های ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 281-297

محمد رضایی؛ حامد کیا