کلیدواژه‌ها = گردشگری
راهبردهای فرهنگی دیپلماسی‌عمومی و قدرت‌نرم در گردشگری ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/scs.2022.162619

محبوبه عابدی؛ مرتضی دوستی


مدیریت پایدار گردشگری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

عباس علیپور؛ مژگان بایندر


انسان‌شناسی تأثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

سحر جعفری صالحی؛ محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی


تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران (مطالعه موردی: سه کلان‌شهر تهران، شیراز و اصفهان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

ابتهال زندی؛ حیدر جانعلی‌زاده چوبستی؛ رحیم یعقوب‌زاده