دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 2، تابستان 1391 
7. بررسی بین‌نسلی نگرش به طلاق: مطالعه‌ای در استان زنجان

پیام روشنفکر؛ روح‌الله فلاحی گیلان؛ مریم پورکسمایی