تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 107-135

صمد رسول‌زاده اقدم؛ سیمین افشار؛ صمد عدلی پور؛ سیداحمد میرمحمدتبار


تبیین ارزش‌های نظری و رفتاری اخلاق علمی در میان دانشجویان

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 109-141

شهلا خلفی؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ مهرداد نوابخش


تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-154

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


فراتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 141-176

محسن نیازی؛ داریوش یعقوبی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی


فراترکیب مدل های تعادل کار و زندگی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 595-622

صدیقه مقبلی مهنی؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ البرز قیتانی


بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی (براساس مقایسۀ میان نظر نخبگان و مدیران ارشد اجرایی کشور)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391

ابراهیم حاجیانی؛ حسین مظفر؛ عبدالعلی رضایی؛ مینو پورصالحی


ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

احمد محمدپور؛ داریوش بوستانی؛ محمدحسین ابتکاری


نظام اخلاق حرفه‌ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

بیتا شاه‌منصوری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی‌فر


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر یاسوج

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری


بررسی تأثیر فرهنگ اسلامی ایرانی در مدیریت فضاهای شهری

دوره 2، شماره 3، آذر 1392

احمد پور؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ کرامت‌الله زیاری؛ محمد کمیلی


کاوش کیفی ورزش باستانی زورخانه (مطالعه موردی: ورزشکاران شهر کرمان)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

داریوش بوستانی؛ سینا امینی‌زاده


فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

حسین حیدری؛ فروزنده جعفرزاده‌پور


بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی

دوره 3، شماره 3، آذر 1393

احمد محمدپور؛ حسین بهروان؛ علی یوسفی؛ فرامرز نودهی


تدوین و تنظیم ویژگی‌های مدل ساختاری رسانه‌ای برای شرایط تحریم

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

رضا کیمیایی؛ زهرا خرازی‌آذر؛ محمد سلطانی‌فر


مخاطره‌های بافت فرسوده شهر تهران از دیدگاه کنشگران عادی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394

احمد پور؛ ایرج قاسمی؛ حسین حاتمی‌نژاد