دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 34، خرداد 1399، صفحه 1-169 
نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی:شهر تهران)

صفحه 67-90

سیدعلی هاشمی؛ میترا راه‌نجات؛ فتاح شریف زاده؛ محمدرضا سعدی