دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 37، زمستان 1399، صفحه 1-200 
5. تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران

صفحه 125-154

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


6. تحلیل بازدارنده‎‏های فرهنگی- اجتماعی گرایش به ارتکاب سرقت در سنندج

صفحه 155-184

سعید خانی؛ فرشید خضری؛ حسین محمدزاده؛ پرویز سبحانی