دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 18، خرداد 1395 

ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد

صفحه 85-106

اکبر علیوردی‌نیا؛ الهه‌سادات ایزی؛ یعقوب فروتن