دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 38، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی

صفحه 5-38

بهناز موحدی؛ میثم موسائی؛ سید محمد کاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی


تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه‌ی ملّی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان

صفحه 189-221

مسعود فاضلی رستم پور؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ علی‌اکبر فرهنگی