دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی

بهناز موحدی؛ میثم موسائی؛ سید محمد کاظم سجادپور؛ ابراهیم متقی؛ علی بقایی سرابی


7. تبیین و اعتباریابی الگوی مسئولیت اجتماعی رسانه ملی در تقویت همگرایی اقوام استان سیستان و بلوچستان

مسعود فاضلی رستم پور؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ علی‌اکبر فرهنگی