با استعانت از خداوند متعال،مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و در نهایت توسط سردبیر و جانشین سردبیر کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و با یاری خدای متعال منتشر خواهند شد.
پیشنهاد یک مدل اولویت‌گذاری آینده‌پژوهانه علم و فناوری برای ایران براساس نظر خبرگان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-40

10.22034/scs.2022.143580

علیرضا نصر اصفهانی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی؛ عباس ملکی


بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای آموزش‌های مهارتی در ایران

دوره 5، شماره 3، دی 1395، صفحه 7-21

مهدی نویدادهم؛ حمید شفیع‌زاده


‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 7-20

سید محمد مجابی؛ مریم اسماعیلی فرد


انقلاب57: انکشاف فلسفه تاریخ ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 7-31

سید جواد طاهایی


امتناعات و امکانات شهروندی گروه‌های خاص در تحولات گفتمان شهروندی

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

پیام روشنفکر؛ عبدالحسین کلانتری؛ هما مداح


تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

محدثه جلیلی کناری؛ محمد فاضلی


زبان، عمل و سوژگی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

محمد فرهادی


اقتصاد سیاسی ثبات

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392

عبدالمحمود محمدی لرد؛ مهدی میرمحمدی


شرمساری بازپذیرکننده به‌مثابه راهبرد فرهنگی در کنترل جرم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393

اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدرضا حسنی


بررسی عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعیین جایگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393

روح‌الله جعفری؛ محمدباقر نوبخت حقیقی؛ محمود عزیزی


تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

حامد حاجی ملامیرزایی؛ حسین خنیفر؛ سیدمهدی الوانی


بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394

اکبر علیوردی‌نیا؛ رحمت‌الله معمار؛ سیمین نصرتزهی