دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 32، آذر 1398، صفحه 1-214 
راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو

صفحه 97-125

میلاد پوررجبی؛ حسین میرزایی؛ محمدجواد یداللهی‌زاده


ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس

صفحه 163-178

مهرزاد حمیدی؛ محمدحسن پیمان‌فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمدکاظم سجادپور؛ مهرزاد حمیدی